Uutiset

Sanomalehdet pitäneet lukijansa

Puheet sanomalehtien kuolemasta kuulostavat ainakin viimeksi tehtyjen lukijatutkimusten mukaan kovasti ennenaikaisilta. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan seitsemänpäiväisten sanomalehtien lukeminen on pysynyt entisellä tasollaan.

Muutokset ovat prosentin luokkaa eli mahtuvat virhemarginaalin sisään.

Tulos merkitsee sitä, että sanomalehtien asema sirpaloituneessa mediakentässä on jopa suhteellisesti vahvistunut.

Monissa muissa maissa sanomalehdet ovat paljon suomalaisia kustantamoja ahtaammalla. Suomalaislehtien menestys perustuu vahvaan lukemisen perinteeseen, varhaiseen kotiin kantoon ja lehtien kykyyn vastata lukemistottumusten muutoksiin.

Suomalaiset sanomalahdet ovat lyhyessä ajassa monipuolistuneet, sisältö tullut entistä lukijaystävällisemmäksi ja helppolukuisemmaksi.

Myös lukijasuhde on parantunut niin, että yhä useammissa lehdissä vuorovaikutus lukijoiden kanssa on jokapäiväistä. Muutoksen on mahdollistanut verkkolehti. Esimerkiksi Hämeen Sanomien verkkolehdessä julkaistaan kymmeniä, jopa satoja uusia lukijoiden kommentteja ja mielipiteitä päivittäin.

Lukijat osallistuvat myös entistä enemmän sisällön tekemiseen ideoimalla, kommentoimalla tai kirjoittamalla itse.

Suunta on lehdille eduksi. Vankka suhde lukijoihin on varmin tapa pitää nykyiset vahvat asemat.

Sanomalehtitalojen tulokset tipahtivat rajusti viime vuonna lähinnä ilmoitustulojen romahduksen takia. Ilmoitustulot alenivat noin viidenneksen keskimäärin. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla pudotus jatkui, joskin lievänä, alle kahtena prosenttina. Toisella vuosipuoliskolla on jo syntynyt kasvua ja kasvu näyttää jatkuvan kiihtyvänä.

Lehtitalojen tulokset ovat alkuvuonna parantuneet paljon enemmän kuin mediamyynti. Parannukset kirjataan monin paikoin kymmeninä prosentteina.

Kustantajien hyvä taloudellinen asema mahdollistaa lehtien kehittämisen ja sisältöihin panostamisen. Vain palveleva, kiinnostava ja uskottava sisältö auttaa maakuntalehtiä pitämään vastakin asemansa tärkeimpänä alueellisena mediana.

Myös sellainen päähänpinttymä pitäisi unohtaa, että lehti eläisi tai kuolisi vain paperille painettuna. Tulevaisuuden tekniset innovaatiot lukulaitteineen mahdollistavat sisällön viemisen lukijoille ihan uusilla tavoilla.

Jo nyt maakuntalehtien verkkolehdet täydentävät sisältötarjontaa, mutta eivät tuo bisnestä kustantajille ja poikkeavat käyttötavoiltaan perinteisestä lehdestä.

Tulevaisuus osuu ehkä perinteisen lehden ja verkkolehden välimaastoon. Lukulaitteiden ensimmäiset versiot antavat siitä jo viitteitä. Se pitää kuitenkin muistaa, että sen paremmin radio ja televisio aikoinaan kuin nyt verkkolehdet eivät ole syrjäyttäneet muita tiedotusvälineitä, vain ovat ainoastaan lisänneet tarjonnan kirjoa.

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic