Uutiset

Sara Syyrakki ei tyydy kaupungin korvaukseen

Projektipäällikkö Sara Syyrakki ei tyydy kaupunginhallituksen päätökseen, joka koskee korvausta perusteettomien potkujen vuoksi menetetyistä palkkatuloista.

Kaupunginhallitus päätti helmikuun alussa, että Syyrakille maksetaan säännöllisen työajan ansio kolmen vuoden ajalta eli ajalta, jonka hän oli irtisanottuna.

Siitä kuitenkin vähennetään samalta ajalta saatu palkkatulo ja praktiikkatulot. Yhteensä Syyrakille päätettiin maksaa noin 108 000 euroa.

Sara Syyrakki kertoo tekevänsä päätökseen oikaisuvaatimuksen.

-Koko pienen ikäni olen pitänyt praktiikkaa, myös kaupungilla työssä ollessani sivutoimiluvalla. Ei sen tuottoa ole ennenkään palkastani vähennetty. Olen erittäin pettynyt tähän ratkaisuun.

-Tyydyn siihen, ettei saamatta jääneelle palkalleni lasketa korkoa ja lomakorvaukset maksetaan vain yhdestä vuodesta, koska laki ei muuta edellytä. Tulkinta praktiikkatuloista on kuitenkin erikoinen.

Mitään ei ole maksettu

Sara Syyrakki kertoo, ettei ole saanut vielä kaupungilta euroakaan laittoman irtisanomisajan palkasta, vaikka pyysi ennakkoa, kun Korkein hallinto-oikeus kumosi erottamispäätöksen.

Kumoamisen jälkeen Sara Syyrakki palasi kaupungin palvelukseen, ei kuitenkaan ympäristötoimeen, vaan projektitehtäviin.

-Olen ihan tyytyväinen nykyiseen työhöni. Vedän kolmivuotista projektia, jossa tutkimme, kuinka kestävä kehitys pystyttäisiin ottamaan huomioon hankintapäätöksissä ja palvelusopimuksissa. Hämeenlinnan lisäksi mukana ovat Lahti, Hyvinkää ja Turku.

-Olen kuitenkin harmissani siitä, ettei kiistely laittomaan irtisanomiseen liittyvistä asioista jo lopu. Olisin halunnut aloittaa puhtaalta pöydältä.

Henkilöstö johtaja Raija Hätinen sanoo, että korvausneuvottelut Sara Syyrakin kanssa ovat vielä kesken. Hän ei halua kommentoida asiaa muuten kuin, että siihen on sovellettu lakia kunnallisesta viranhaltijasta.

-Kysymys on lain tulkinnasta. (HäSa)