Uutiset

Säryt ja laihtuminen kielivät vanhuksen masennuksesta

Pitkä yksinäisyys ja huono ravitsemus altistavat masennukselle sekä kasvattavat itsemurhariskiä. Turun yliopiston yleislääketieteen professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä on huolestunut alkavasta muistisairaudesta kärsivistä ikäihmisiä, jotka kuuluvat erityisesti riskiryhmään.

Kivelä huomauttaa, ettei muistisairas koe välttämättä masennusta masentuneena mielialana, vaan kipuina, särkyinä ja laihtumisena. Sen vuoksi läheistenkin voi olla vaikea huomata ikäihmisen masennusta, joka pahimmillaan voi altistaa itsemurhalle.

– Hämmästyttävää tehoa masennuksen hoitoon on todettu olevan erilaisilla yhteisöllisen toiminnan muodoilla, kuten muistelu- ja virikeryhmillä, Kivelä toteaa.

Samaa korostetaan myös pääkaupunkiseudulla toimivasta sosiaalialan järjestöstä HelsinkiMissiosta, jossa on pitkään tehty työtä yksinäisyyttä vastaan. Joulun alla järjestö kampanjoi näkyvästi kuinka yksinäisyys on ”tappavampaa kuin ylipaino”.

Yksinäisille vanhuksille on tarjolla ammattiapua sekä monipuolista vapaaehtoistoimintaa, esimerkiksi keskusteluapua puhelimitse. Valtaosa järjestön 700 vapaaehtoisesta työskentelee vanhusväestön parissa.

– Pyrimme tekemään ennaltaehkäisevää työtä vielä kun masennus ei ole päällä. Yritämme luoda yhteisöllisyyttä muun muassa vapaaehtoisten ohjaamilla ryhmillä. On tärkeää, että on tekemistä, johon on kiva tulla mukaan, ettei jäisi vain kotiin. Kotona yksinäisyys ja masennus iskevät helpommin, toteaa kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund.

Professori haastaa vanhusten kotona asumisen ihanteen

Sosiaalisuuden merkityksen näkökulmasta Kivelän mielestä olisi tärkeää, että ikäihmisille olisi tarjolla nykyistä enemmän mahdollisuuksia ympärivuorokautiseen asumiseen eri ryhmäasumisen muodoissa. Hän kritisoi nykyisen vanhuspalvelulain antamaa kuvaa ikäihmisten kotona asumisen eduista.

– Pitäisi haastaa nykypäivän yliampuvan kotona asumisen ihanteen. Pitäisi olla enemmän ryhmäasumista, perhehoitoa ja senioriyhteisöasumisen muotoja. Yksin asuessa ravitsemustila unohtuu: Jää syömättä, jolloin ravitsemustilan heikkeneminen altistaa masennukselle. Lisäksi omaishoitajan tukeminen on myös todella tärkeää, sillä iso osa omaishoitajista on itse huonokuntoisia iäkkäitä, Kivelä toteaa.

Grönlund muistuttaa, ettei vapaaehtoisvoimat riitä millään kaikkien yksinäisten vanhusten auttamiseen, sillä yksinäisyydestä kärsii kymmenettuhannet vanhukset.

– On tärkeää, että jokainen ottaa arjessaan huomioon sukulaisten lisäksi myös ne oman rappukäyttävän mummot.

Asiasanat