Uutiset

Saviniemi: Kaikki kunnossa Hämeenlinnan Asunnoissa

-Yhtiön kannalta asiat ovat ihan täydessä järjestyksessä. Mitään peiteltävää tai epäselvyyksiä siinä suhteessa ei ole, sanoo Hämeenlinnan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Saviniemi.

Hän ja yhtiön hallitus saivat keskiviikon kokouksessa selvityksen yhtiön korkosuojauksista. Saviniemen mukaan kaikki on kunnossa: yhtiön lainakanta on tällä hetkellä noin 56 miljoonaa euroa ja korkosuojaukset 47 miljoonaa euroa.

-Yhtään spekulatiivista korkojohdannaissopimusta meillä ei ole. Jostain syystä nämä julkisuudessa liikkuneet luvut eivät pidä paikkaansa, Saviniemi toteaa.

Hän viittaa Kari Ilkkalan perjantaiseen kolumniin, jossa tämä totesi yhtiöllä olleen vuonna 2009 ylimääräisiä, lainoihin liittymättömiä korkojohdannaisia 24 miljoonan euron edestä. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä yhtiön lainakannaksi oli merkitty 39 miljoonaa ja korkosuojauksia 59 miljoonan euron edestä.

-Sitä minä en pysty… Täytyy muistaa, että viimeisten kahden vuoden aikana eli meidän hallituskauden aikana on tapahtunut aika paljon. On näitä fuusioita ja hyvin paljon lainojen uudelleenjärjestelyjä, Saviniemi toteaa.

Onko vuonna 2009 käyty arvopaperikauppaa tai otettu riskisijoituksia?

-Sen tiedon mukaan, mikä minulla on, niin ei, Saviniemi vastaa.


Kopiokonekaupoista poliisitutkinta

Saviniemen mukaan yhtiön hallituksen puolesta luottamus Hämeenlinnan Asuntojen johtoon on kunnossa.

-Kyllä meidän puolestamme tämä asia on tässä. Me saimme ne selvitykset, mitä halusimme. Hallitus oli hyvin yksimielinen siitä, että luottamus on tässä suhteessa kunnossa, eikä ole mitään tarvetta jatkotoimenpiteisiin, Saviniemi sanoo.

Kokouksessa keskusteltiin myös kopiokonehankinnoista Fici-Copylta, joka on parhaillaan poliisin tutkittavana.

-Saimme siitä asianosaisen henkilön oman näkemyksen. Tällä hetkellä emme voi tehdä asiassa mitään muuta.

-Kyllä meidän on pakko pistää tässä asiassa jäitä hattuun ja odottaa poliisitutkinnan mahdollisia johtopäätöksiä. Niiden mukaisesti sitten tarvittaessa katsotaan, onko aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, Saviniemi toteaa. (HäSa)


Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lehdistötiedote

Hämeenlinnan Asunnot Oy:n korkosuojaukset ovat yhtiön strategian mukaiset, eivätkä sisällä spekulatiivisia eriä. Yhtiön lainakanta on n 56 miljoonaa ja suojaukset n 47 miljoonaa euroa.

Julkisuudessa esitetyt epäilyt riskeistä eivät pidä miltään osin paikkaansa.

Asuntojen kysyntä ja hyvä käyttöaste ovat mahdollistaneet sen, että yhtiö on voinut huolehtia hyvin asuntokannastaan ja valmistella myös uusien kohteiden toteuttamista. Lähes kaikki yhtiön asunnot ovat alkujaan valtion lainoittamia, mikä tarkoittaa myös sitä, että Valtion asuntorahasto seuraa yhtiön toimintaa. Yhtiön kaikki tulot perustuvat omakustannusvuokriin. Vuokrilla tulee kattaa kaikki yhtiön käyttömenot ja kaikki rahoituskulut.

Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainojen korkosuojausaste on tällä hetkellä hieman yli 80 %, mikä on kiinteistönomistus ja – sijoitus toimialalla keskimääräisellä tasolla. Yhtiössä on vuosien varrella tehty markkinatilanteen mukaan lainojen korkosuojausratkaisuja ja sopimuksia korkotason alentamisesta. Tehdyillä toimilla on pyritty vakauttamaan korkokustannusten vaihtelua. Yhtiössä on katsottu tarpeelliseksi saada lainasalkku sellaiseksi, että lyhennysohjelman voimakas kiristyminen ja varsinkin korkokustannusten äkilliset heilahtelut eivät heikennä kohtuuttomasti yhtiön maksuvalmiutta. Kaikki lainojen suojaukset ovat normaaleja korkosuojauksia, eikä yhtiö ei ole tehnyt yhtäkään spekulatiivista johdannaissopimusta.

Yhtiön taseessa on takavuosina ollut useampi sata erillistä lainaa, joiden hallinnointia on järjestelty yhdistämällä ja muuttamalla lainakanta suoraan rahalaitoslainoiksi. Järjestelyjen yhteydessä on lainakannalle tehty eripituisia ja suuruisia suojaustoimia. Ratkaisuilla on merkittävästi tasattu pääomakustannusten kokonaisrasitusta ja korkoriskiä verrattuna alkuperäisiin lainaratkaisuihin.

Yhtiön talous ja rahoitusasema on vakaa ja toimialaan nähden erinomaisessa kunnossa. Yhtiö haluaa varmistaa, että se kykenee vastaamaan talouden haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa, sekä varmistamaan kohtuullisen vuokratason asukkailleen.

Hämeenlinnan Asunnot Oy on Hämeenlinnan kaupungin 100 % omistama yhtiö, jonka toimialana on mm. omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä. Kuntaliitoksen jälkeen kaikkien liittyneiden kuntien omistamat vuokra-asuntoyhtiöt fuusioitiin Hämeenlinnan Asunnot Oy:öön. Yhtiön omistuksessa on noin 2.200 asuntoa. Yhtiön asuntojen kysyntä on jatkuvasti ollut hyvin vilkasta, käyttöaste on tällä hetkellä n. 98 %.

Hämeenlinnassa 17.08.2011

Hämeenlinnan Asunnot Oy

Timo Saviniemi

hallituksen puheenjohtaja

Matti Riekkola

toimitusjohtaja

Päivän lehti

28.11.2020

Fingerpori

comic