fbpx
Uutiset

Seksuaalirikoksia ilmoitettiin taas edellisvuotta enemmän –  Poliisi tilastoi viime vuonna 1  800 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

Yksi suurimpia laskijoita omaisuusrikoksissa 2000-luvulla ovat olleet moottoriajoneuvon anastukset, käyttövarkaudet ja luvaton käyttö.
Yksi suurimpia laskijoita omaisuusrikoksissa 2000-luvulla ovat olleet moottoriajoneuvon anastukset, käyttövarkaudet ja luvaton käyttö.

Seksuaalirikoksia tulee yhä enemmän viranomaisten tietoon, selviää Tilastokeskuksen vuoden 2019 ennakkotietotilastosta. Esimerkiksi poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrässä on ollut selkeä kasvu 2010-luvulla ja viime vuonna raiskauksista tehtiin jo 1  450 rikosilmoitusta. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä poliisin tietoon tuli liki 1  800, mikä on noin 31 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tilastosta ei voi suoraan päätellä ilmiön suuruutta tai määrän kasvua, sillä seksuaalirikollisuus on tyypillistä piilorikollisuutta.

Määrän mittaamiseksi parempana pidetään rikosuhritutkimusta, jonka mukaan suomalaisista noin 1,5 prosenttia joutui vuonna 2018 seksuaalisen väkivallan tai sen yrityksen kohteeksi. Siinä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden osuus on pysynyt yhden ja puolentoista prosentin välillä vuodesta 2012.

Lasten hyväksikäyttöjen osalta uhritutkimusta ei ole tehty moneen vuoteen. Viimeisimmästä, vuoden 2013 lapsiuhritutkimuksesta voi kuitenkin päätellä jotain ilmoitusmäärien kasvusta. Sen mukaan lasten seksuaalinen hyväksikäyttö olisi vähentynyt vuodesta 1980 lähtien, mutta tapausten ilmitulo lisääntynyt viranomaiskontrollin paranemisen ja kiinnijäämisriskin lisääntymisen takia.

Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat myös sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja

Rikosten suuri massa painottuu lieviin rikoksiin

Huumausainerikoksia kirjattiin viranomaistilastoihin viime vuonna yli 31  000 kappaletta, joista kaksi kolmasosaa on käyttörikoksia.

Tämänkaltaisissa huumerikoksissa kasvua oli vuoteen 2018 verrattuna seitsemän prosenttia. Vakavampia, törkeitä huumausainerikoksia tuli ilmi 1  500, missä oli kasvua runsaat 17 prosenttia.

Rikosten suuri massa painottuukin vähäisiin, lievempiin rikoksiin ja näin on myös omaisuusrikoksissa. Yli 213  000:sta viranomaisten tietoon tulleesta omaisuusrikoksesta oli varkaustyyppisiä rikoksia yli puolet. Kasvua edellisvuoteen oli liki kaikissa omaisuusrikosluokissa, eniten petosrikoksissa, törkeissä petosrikoksissa ja asuntomurroissa. Esimerkiksi asuntomurtoja tuli tietoon viime vuonna 4  600.

Pitkällä aikavälillä varkausrikokset ovat kuitenkin laskeneet   2000-luvulla lähes yhtäjaksoisesti. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan kehitys olisi voinut olla vieläkin suotuisampi, ellei rajat ylittävän liikkuvuuden lisääntyminen olisi tuonut Suomeen ammattimaisesti toimivia ulkomaalaisia rikollisryhmiä. Esimerkiksi vuonna 2018 törkeistä varkauksista epäillyistä 44 prosenttia oli muun maan kuin Suomen kansalaisia.

Yksi suurimpia laskijoita omaisuusrikoksissa 2000-luvulla ovat olleet moottoriajoneuvon anastukset, käyttövarkaudet ja luvaton käyttö. Autokannan modernisoitumisen myötä viime vuonna tällaisia tapauksia ilmeni enää 5  700. Helsingin yliopiston mukaan karkeasti noin joka kuudes varastettu auto jää kateisiin.

Menot