Uutiset

Selvittäjät eri mieltä Hämeenlinnan OKL:n siirrosta

Tampereen yliopiston selvitystyöryhmä esittää eilen valmistuneessa raportissaan, että Hämeenlinnan OKL ja normaalikoulu voidaan siirtää Tampereelle. Yliopiston hallitus päättää OKL:n kohtalosta 13. kesäkuuta.

Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén on pettynyt selvitystyöryhmän esitykseen.

– Työryhmässä selvitettiin vain yhtä kysymystä eli pelkästään siirtoa Tampereelle. Meillä olisi ollut toiveena, että työryhmä olisi laajemmin miettinyt, minkälaiset mahdollisuudet olisi säilyttää OKL Hämeenlinnassa, Hellstén sanoo.

Esille ja keskusteluun toisetkin näkökulmat
Työryhmän tehtävänä oli selvittää onko mahdollista siirtää OKL Tampereelle niin, että yliopiston hallitus voi tehdä päätöksensä kesällä ja toiminta voi alkaa ensi 1.8.2012.

Hellstén toteaa, että jo toimeksianto viittasi siirtämiseen.

– Me olemme yrittäneet olla yhteydessä yliopistoon niin paljon kuin mahdollista tässä asiassa. Edelleen teemme työtä sen eteen, että yliopiston hallituksessa tämä asia keskusteltaisiin ja tulisi muitakin näkökulmia.

Selvitysraportin mukaan siirto Tampereelle on aikataulullisesti, tilojen ja kustannusten puolesta on mahdollista, jos yliopiston hallitus niin päättää.

– Korostan, että tämä on vasta työryhmän esitys ja että työryhmä ei ollut yksimielinen, sanoo selvitystyöryhmän puheenjohtaja, yliopiston hallintojohtaja Petri Lintunen.

Selvitys on liian suppea
Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén sanoo kaupungin tekevän edelleen töitä, jotta yliopiston hallitus edelleen keskustelisi asiasta ja muitakin näkökantoja kuin raportissa esitetty tuotaisiin esiin.

– Perusteita OKL:n säilymiseen Hämeenlinnassa olisi, mutta nyt niille ei näytä olevan puolestapuhujia eikä ymmärrystä.
Eriävän mielipiteensä raporttiin jättivät työryhmän hämeenlinnalaiset henkilöstön ja lehtoreiden edustajat Jorma Joutsenlahti, Paavo Jyrkiäinen ja Elisa Parvela sekä varajäsenet Jorma Vainionpää ja Tuomo Tammi.

Hei katsovat, että selvitystyöryhmän toimeksianto oli liian suppea. OKL:n toimintaa voidaan kehittää myös Kanta-Hämeessä, mutta sitä ei ole selvitetty. Lisäksi siirron aikataulu liian kireä.

– Ensi vuoden elokuun alussa yliopistossa alkavat uudet tutkinto-ohjelmat ja uudet opiskelijat otetaan laaja-alaiseen tutkinto-ohjelmaan. Tällaiseen aikataulu on liian nopea, Jyrkiäinen sanoo.

Myöskään siirron vaikutuksia OKL:n toimintaan ei ole selvitetty riittävästi.

OKL ja normaalikoulun läheinen yhteys menetetään. Hämeenlinnassa ne ovat samassa pihapiirissä, mutta Tampereen opettajankoulutus on yliopiston Virta-kiinteistössä ja opetusharjoittelu Nekalan alakoulussa.

Tiloihin tehtävä muutoksia
Yliopisto on perustellut siirtoa Tampereelle laajenevalla sivuainetarjonnalla, mutta sekään perustelu ei hämeenlinnalaisten mukaan kestä:

– Suurin osa opiskelijoista valitsee opettajan ammattiin läheisesti liittyvän sivuaineen, kuvaamataitoa, teknistä ja tekstiilityötä ja musiikkia. Tällaisia ei järjestetä Tampereella. Me järjestäisimme ne sielläkin itse, kertoo matematiikan didaktiikan lehtori Jorma Joutsenlahti.

Normaalikoulun lehtorit vierailu Nekalan koulussa masensi, sillä lähes kaikessa tulisi takapakkia Hämeenlinna norssin olosuhteisiin verrattuna.

Kahta lukuun ottamatta he ovat sitä mieltä, ettei Nekala sovellu tai soveltuu huonosti opetusharjoitteluun. He eivät halua keskeneräisiin tai puutteellisiin tiloihin.

– Totta kai tilat ovat sellaiset, että ne vaativat muutostöitä. Tietysti siirtymävaiheen kustannuksia tullee jonkin verran, mutta ne arvioidaan 2012 talousarviossa syksyllä, hallintojohtaja Lintunen sanoo.

Opettajankoulutukselle Tampereella löytyy tilaa. Harjoittelukouluista yliopisto tulee neuvottelemaan Hämeenlinnan ja Tampereen kaupunkien kanssa.

– Ei ennakoida liikaa, mutta valmistelut aloitetaan toukokuussa, koska sitten on juhannus edessä (kun hallitus päättää siirrosta 13.6.), Lintunen arvioi.

Yt-neuvottelut alkavat heti
Lintunen kertoo, että raportti tarkoittaa henkilöstön aseman turvaamista kokonaisuudessaan. Ketään ei ole tarkoitus vähentää, osa-aikaistaa eikä lomauttaa, vaan kaikille taataan työ Tampereella.

– Henkilöstön asema turvataan muutostilanteessa. Opiskelijoille turvataan opintojen keskeytymätön jatkuminen.

Opettajien luottamushenkilö Jyrkiäinen sanoo, että selvitysraportti johtaa yt-neuvottelujen aloittamiseen. Yt-neuvottelu käynnistynee välittömästi niin, että neuvottelut on käyty, kun yliopiston hallitus tekee päätöksensä 13. kesäkuuta.

– Silloin hallitus voi tehdä päätöksensä. Neuvottelu on käytävä tässä järjestyksessä, koska tulossa on olennainen muutos työtekopaikassa. (HäSa)

Päivän lehti

30.9.2020

Fingerpori

comic