fbpx
Uutiset

Selvitysmies Karhisen mukaan tulehtunut ruokaketju voidaan parantaa, mutta pieni hienosäätö ei riitä

Maatalouden kannattavuuskriisin selvitysmies otti käyttöön uudet konstit.
Maatalouden kannattavuuskriisiä selvittävä Reijo Karhinen murehtii, että ruokaketjun sisäinen ilmapiiri on tulehtunut.

OP-ryhmän entisellä pääjohtajalla, vuorineuvos Reijo Karhisella on visainen tehtävä edessään. Hän sai kesällä pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) tehtävän etsiä keinoja maatalouden ahdinkoon.

Tavoite on, että maatalouden yrittäjätuloa saataisiin lisää huikeat 500 miljoonaa euroa.

Taustalla eivät ole vain huonot satokesät, vaan pitempiaikainen kannattavuuskriisi. Maatalous on kärsinyt siitä jo vuosikaudet, mutta tilanne paheni entisestään, kun Venäjän pakotteet iskivät vientiin. Laskelmien mukaan tulonmenetykset ovat olleet 200 miljoonaa euroa vuodessa jo useampana vuonna peräkkäin.

Tuote on hyvä

Karhinen esitteli työnsä väliaikatietoja. Aikaa hänellä on vuoden loppuun.

Hän uskoo, että toivottu puolen miljardin euron potti lisää yrittäjätuloon on saavutettavissa, mutta ei kovin helpolla.

– Meillä on hyvä tuote. Kukaan ei ole moittinut suomalaista ruokaa tai kyseenalaistanut sen laatua. Toiseksi ruokaketjun toimivuus kiinnostaa. Mielenkiinto on hyvä, mutta pienellä hienosäädöllä ei tästä selvitä.

Nämä ovat myönteiset lähtökohdat, mutta sitten tuleekin heikkouksien lista.

Jännitteitä riittää

Pellolta pöytään eli ruokaketjussa on kolme toimijaa; kauppa, teollisuus ja viljelijät. Reijonen kertoo huomanneensa, että nämä kolme ovat poteroissaan.

– Ruokaketjun sisäinen ilmapiiri on tulehtunut. Jännitteet ovat vahvat. Edellytykset laatia yhteinen visio ja tavoitteet ruokaketjulle ovat heikot. Ketjun yhdellä osalla eli alkutuotannolla menee selvästi muita huonommin.

Karhinen huomauttaa, että ruokaketjusta kaupan rakennekehitys on ollut ripeää. Kun kehitys on kulkenut eri tahtiin ketjun osien välillä, kaupan neuvotteluvoimasta on tullut erittäin vahva.

– Viranomainen on sallinut tämän.

Aivoriihi etsii ratkaisua

Karhisella onyhden miehen työryhmä, mutta apuja on saatu monesta suunnasta. Verkossa on toiminut aivoriihi, jossa ruokaketjun eri toimijat ovat voineet kertoa ehdotuksiaan ja näkemyksiään.

– Kyseessä on avoin verkkokysely, jolla haemme ratkaisuja ongelmiin. Lisäksi on ollut kahdenkeskisiä tapaamisia eri sidosryhmien kanssa. Myös maakunnissa on ollut alueellisia tilaisuuksia.

Palettia täydentävät erilaiset workshopit.

Konkretiaa vuoden alussa

Koska maatalouden kannattavuusvaje on syntynyt pitkän ajan kuluessa, niin sitä ei voida korjata ilman suuria rakenteellisia ratkaisuja.

Karhinen pitää visusti mahdolliset ratkaisukorttinsa piilossa. Konkreettisia esityksiä on luvassa ensi vuoden alussa.

– Jos nyt esittäisin jotakin, niin veikkaan, että eri osapuolet ottaisivat siihen aika nopeasti kantaa ja esitys jäisi siihen.

Hän myös korostaa, että kauppa neuvottelee teollisuuden kanssa, ei viljelijöiden.

– Ja tuottajat omistavat teollisuuden.

Kitkatonta ja sujuvaa

Kun kyseessä on iso rahasumma, pitää kysyä, mistä se ylipäätään voidaan saada kokoon.

Karhinen näyttää kaaviota, jossa on keskeiset elementit.

– Perusruokaketjun pitää olla kitkaton ja sujuva. Jotta se on tätä, niin ketjun osapuolilla pitää olla yhteinen tahtotila.

Muut elementit ovat innovaatiot ja erikoistuminen sekä vienti. Näiden kahden palikan pitäisi tuottaa lisärahaa ketjuun.

Kaupan rooli pienemmäksi

Kansalaisten ajatuksia maatalouden tulevaisuudesta ja laadukkaan ruuantuotannon turvaamisesta keränneeseen verkkoaivoriiheen on osallistunut jo lähes 4 000 henkilöä.

Kaupan roolin pienennys nousi viljelijöiden listan kärkeen. Viljelijät pitävät tärkeinä myös tuottajahintojen ja tuotantokustannusten väliseen hintaeroon puuttumista, ruuan arvostuksen nostamista ja koko elintarvikeketjun yhteistä vastuunkantoa.

Kuluttajien tärkeysjärjestyksessä nousevat esille hyvin samankaltaiset asiat. He toivovat portaita vähemmäksi eli ruuan myyntiä tuottajille helpommaksi. Tähän liittyy läheisesti lähiruuan korkea arvostus.

Maataloustuet halutaan kohdentaa todellisille viljelijöille ja tuottajille toivotaan heille kuuluvaa osuutta ruokaketjusta eli toisen sanoen kuluttajilla on valmiutta korkeampiin tuottajahintoihin.   

Kuluttajat korostavat myös ruuan puhtautta ja eettisiä tuotantotapoja. Näitä vaatimuksia pitäisi heidän mielestään lisätä koko ketjulle. 

Menot