Uutiset

Semminkin kun nähtäväksi jää

Maamme sanomalehtien pääkirjoituksilla on pääsääntöisesti rajallinen, jos kohta liioittelematta ja kiihkotta arvioiden suhteellisen arvovaltainen lukijakunta.

On sangen, kenties perinkin vaikea tyhjentävästi hahmottaa konkreettisia syitä tähän yleisön valikoituneistuneisuuteen olletikin, kun sen pääsääntöisyydestä voidaan eitteettömästi esittää muunkinlaisia näkemyksiä.

Keskustelua asiasta onkin oloissamme perustellusti syytä kaikin keinoin enentää ja rohkaista.

Erityisesti pienessä maassa, rajatulla kielialueella on perin, ehken peräti sangenkin, korostettua kohdentaa kansalaisten näköpiiri lehdistömme kielellisen moitteettomuuden vaalimiseen.

Tässä yhteydessä ei enenevän huomion kiinnittämisen merkitystä voi kyllin olla korostamatta, lainkaan väheksymättä muita, esimerkiksi liikenteen turvallisuuteen tai maanpuolustuksemme uskottavuuteen liittyviä näkökohtia.

Käytännössä tämä merkitsee avoimen keskustelun merkityksen korostamista pääkirjoitustemme korkean kielellisen tason sekä niiden sivistyksellisen tehtävän ylläpitämisen sekä laadullisen kehkeytymisen jatkumisen kannalta maassamme.

Ehdotankin, että maamme asianmukaisten tahojen tuella perustettaisiin erityinen Semminkin kun -nimeä kantava tunnustuspalkinto maamme sanomalehdistön pääkirjoitusten kielellisen arvokkuuden ja kunniakkuuden säilyttämiseksi jälkipolville maassamme.

Semminkin kun -tunnustus voitaisiin jakaa vuosittain arvostuksen osoituksena seipään nielleimmän pää- tahikka kolümni-tyyppisen kirjoitelman laatijalle. Myös kulttuuriaiheisten esseistikköjen olisi sallittua, elleitenkin jopa suotavaa, osallistua.

Ei liene vailla perusteita niinkään ikään sallia eräiden maamme valikoituneimpien aikakauslehtien, eritteisimminkin Suomen Kuvalehden tahikka Kanavan, asettautumista Semminkin kun-tunnustusten potentiaalisiksi vastaanottajiksi.

Semminkin kun -tunnustuspalkinnon tarkoituksena olisi virittää ja ylläpitää avointa, vastuullista julkista keskustelua eritoten maassamme käytävästä julkisesta keskustelusta, sen merkityksestä ja tasosta. Oloissamme.

Semminkin kun -palkinto – semminkin, jos sellainen perustetaan – tullee oleva muodostumaan pysyväksi maamme sanomalehdistön kunniakkaiden pyrinnöiden monumetiksi.

Nähtäväksi jää, onko Semmikin kun sittenkin näin ollen toisaalta kuitenkin kaikitenkin nähtäväksi jäävän tulevaisuuden merkittävimpiä avauksia julkisen keskustelun rohkaisemiseksi ja edistämiseksi, olletikin nykyoloissa maassamme.

Mikäli tämä avaus antaa aihetta yleisempään keskusteluun ja laajempiin pohdintoihin, on se luonnollisesti allekirjoittaneelle jo itsessään kaikin muodoin riittävä kiitos.

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic