Uutiset

Seudullisen palveluyhtiön hyötyjä vesitetään

Kuntateknisten palvelujen tuottaminen seudullisesti on suunnitteilla. Se on hyvä idea ja tuonee hyviä mahdollisuuksia kehittää toimintaa.

Samoin on hyödyllistä toteuttaa siinä tilaaja-tuottaja -mallia eli erottaa palvelun tilaaja ja tuottaja toisistaan.

Mutta huolestuttavasti näyttää siltä, että hyötyjä ollaan vesittämässä jo yrityksen perustamissuunnitelmissa. Vallalla on nimittäin ajatus, että tilaaja eli kunnat joutuisivat sitoutumaan ostamaan tarvitsemansa tekniset palvelut kyseiseltä yhtiöltä.

Ja vastaavasti yhtiö joutuisi sitoutumaan ostamaan kuntakonsernilta hallintopalveluja. Toki pieni asteittainen siirtymävaihe voi olla järkevä, mutta eivät tuontyyppiset sitoutumiset.

Mitä hyötyä on tilaaja-tuottaja ideasta, jos tilaaja ei saa ostaa palveluja mistä itse haluaa ja hyväksi näkee?

Tai miksi yhtiö ei saisi ostaa hallintopalveluja mistä ne sujuvimmin ja tehokkaimmin saa?

Sitoumuksilla tilaaja-tuottaja -mallin perusidea vesittyy ja samalla sen mahdollistamat hyödyt.

Ja seudullinen yhtiö menettää kilpailutilanteen tuoman pakon kehittää omia palvelu- ja tuotantoprosessejaan.

Jari Ranne

psykologi, valtuutettu (vihr.)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic