Kolumnit Uutiset

Seurakuntauudistus on jo osin toteutettu

Kirkkohallitus yllätti ehdottamalla seurakuntauudistusta, jonka mukaan kaikkien evankelisluterilaisten seurakuntien pitäisi kuulua johonkin seurakuntayhtymään. Tähän asti kirkkohallitus on kannattanut pienten seurakuntien yhdistymistä isoiksi seurakunniksi.

Viime viikolla kokoontuneessa kirkolliskokouksessa uudistusesitys sai myönteisen vastaanoton. Kirkkohallituksen mukaan uudistus tulisi voimaan pikavauhtia vuonna 2015 tai viimeistään 2017.

Hämeenlinnassa seurakuntayhtymä toteutui, kun suur-Hämeenlinna muodostettiin vuoden 2009 kuntaliitoksessa. Perusasiaa ei siten tarvitse ruveta reilaaman, jos käsky muodostaa yhtymiä lopulta tulee.

Olemme tottuneet seurakuntayhtymämalliin ja tiedämme suurin piirtein, mitä uudistus toteutuessaan tarkoittaisi.

Olennainen osa uudistusta eli hallinnon, talouden ja kiinteistöjen hoito on jo keskitetty yhtymän hoidettavaksi.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo sanoi Kotimaa-lehdessä, että seurakuntien tulisi olla inhimillisen kokoisia ”käyttöliittymiä”.

Tällä hän halusi korostaa sitä, että seurakuntien pitäisi voida keskittyä hengelliseen työhön, kirkon perustehtävään. Se on yksi uudistusesityksen ydinkohtia.

Yhtymässä yksittäinen seurakunta pystyy olemaan riittävän pieni ja läheinen, eikä suuri ja pelottavan luotaantyöntävä. Tästäkin Hämeenlinnassa on jo saatu myönteistä kokemusta.

Jotta hyvä tarkoitus voisi toteutua, pitäisi uuden yhtymän taata pienillekin seurakunnille riittävät taloudelliset toimintamahdollisuudet. Nykyinen seurakunnan jäsenmäärään sidottu määräraha ei sitä tee.

Uudistusesitys on vastaus siihen epäkohtaan, että kuntaliitoksissa seurakunnat on automaattisesti pakotettu yhdistymään kuntarajojen sisällä.

Nyt kirkko haluaa ottaa aloitteen omiin käsiinsä, eikä vain sopeutua väistämättömään.

Tähän asti on yhdistytty itsenäisten seurakuntien yhtymiksi, niin kuin Hämeenlinnassa tehtiin. Tai on yhdistytty yhdeksi seurakunnaksi, jossa on kappeliseurakuntia tai seurakuntapiirejä.

Jos seurakuntayhtymiin siirrytään kokonaan, kappeliseurakuntien ja seurakuntapiirien pitäisi palata itsenäisiksi seurakunniksi yhtymän sisälle.

Tämmöiseltä sotkulta Hämeenlinnan viidessä seurakunnassa vältyttäisiin.

Kansliapäällikkö Keskitalolta perättiin sitä, ettei kirkkohallituksen ehdotuksessa ole mitään lukuja yhtymien määrästä tai seurakuntien minimikoosta.

Keskitalo vastasi vain, että yhtymien määrä sijoittuisi jonnekin lakkautettavien rovastikuntien määrän tuntumaan.

Siten koko Hämeenlinnan rovastikunnan seurakunnat voisivat yhdistyä. Se tarkoittaisi, että Hämeenlinnan ja Hattulan seurakunnat olisivat samaa yhtymää ilman, että kunnat yhdistyvät!

Päivän lehti

5.4.2020