Uutiset

Seurantalot saivat avustusta

Seurantaloja omistaville yhdistyksille jaetaan tänä vuonna korjausavustuksia yhteensä 1,63 miljoonaa euroa. Osansa siitä saavat myös hämäläiset yhdistykset, yhteensä 91 000 euroa.

Kanta-Hämeessä avustuksia saavat: Etelä-Hattulan Maa- ja Kotitalousseura ry (2 000 e), Hauhon Työväenyhdistys ry (6 000 e), tammelalainen Hykkilän-Lunkaan Nuorisoseura Ahjo ry (7 500 e), forssalainen Kojon Nuorisoseura ry (5 500), tammelalainen Letkun Maamiesseura (4 000 e) sekä Läyliäisten Maa- ja Kotitalousseura Lopelta (13 000).

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Korjausavustuksilla pyritään parantamaan talojen toimivuutta ja kuntoa. Kunnossapidon ohella keskeistä on talojen kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisesti arvokkaiden piirteiden vaaliminen. Avustuksen saamisen ehtona on, että talo on avoin kaikille käyttäjille. Avustusta saavista taloista puolet luokitellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi.

Kotiseutuliiton hallituksen päätös avustusten jaosta perustuu Seurantaloasian neuvottelukunnan esitykseen. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Suomen Kotiseutuliitto on paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö. Kotiseutuliitolla on noin 800 jäsentä, joista suurin osa on kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksiä. (HäSa)

Mainos