Uutiset

Seutuistumisen kehitysnäkymiä. Klops.

Tapio Lahtinen

Viime aikoina eri tahoilla runsaasti keskustelua aiheuttanut kuntarakenteen uudistushanke on monin osin nostanut pintaan hyvinkin tunnepitoisia kannanottoja.

Kaikilta osin ei uudistuksen vaikutuksia kunnallishallinnon toiminnallisen tehostumisen myötään tuomaan palvelurakenteiden jalostumiseen ole täysin ymmärretty, joten käsittelen niitä tässä.

Klops.

Käytännössä kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen lähtökohtana tulee olla yksiköiden toiminnan ja palveluiden kohteiden välinen mahdollisimman tehokas kohtaanto.

Palvelusuoritteiden määrällä mitaten kohtaanto näyttäisi toteutuvan optimaalisesti seutupiireittäin, mikä antaa näkökohtaista osviittaa uudistuksen tulevalle jatkokehittelylle.

Klops. Klops.

Erilaisten tienoollisten ja lähistöllisten ratkaisumallien eduista ja haitoista on olemassa tilastollista aineistoa, jonka pohjalta jatkosuunnittelulle on näköpiirissä suorastaan pakahduttavan myötäisiä edellytyksiä.

Nykytiedon valossa yksiköittäinen vyöhykejako on kaiken organisoinnin edellytteellinen lähtökohta, joka – klops – viime kädessä määrittää kuntien velvoitetuotannon tehokkuuden ja toimivuuden asteen. Klops.

Rakennetasolla kuntayksiköiden palvelutarjooma jakaantuu väestöyksiköittäin eri vastuukokonaisuuksiin, jotka niveltyvät uudistetussa kuntarakennemallissa toisiinsa entistä tehostuneemmin.

Klops. Klops.

Klops.

Kokemus on osoittanut, että palvelutarveharkinnan osalta kulma-, nurkka- ja kihlakunnalliset toimintamallit tarjoavat uudistuksen edelleenkehittämiselle vakuuttavan hahmokehyksen.

Etä-, loitto-, liki- , kauko- ja lähipalvelujen osalta myös osaamis-, muutos-, asenne- ja tahtotilavalmiuksien etu-, varjo-, hyöty- ja haittapuolet ovat sekä kunta-, seutu-, kolkka-, vyöhyke- että läänitasolla ratkaisevia niin myötä-, kanssa-, kimppuun- kuin vastoinkäymisissäkin.

On kuitenkin selvää, että tälläkin alueella yhteistyön pitkäjänteinen edist- ja kehittäminen ovat avainasemassa.

Klops.

Vääjäämättä on siis nähtävissä, että harjoitetun paikkaseutuyhteistyön merkitys ja siitä saadut klops kokemukset ovat vastaisten uudistusten kannalta sanalla sanoen klops merkittäviä.

Tarjolla olevia konkreettisia vaihtoehtoja on niin muodoin syytä punnita huolellisesti olletikin semminkin kun kuitenkin kaikitenkin kukin kumminkin on kehittämistyön lähtökohtana sittenkin enemmänkin vaihtoehto erittäinkin konkreettisille jatkopohdinnoille. Klops.

Tämän kirjoituksen lukemisen aikana ainakin 13 lukijaa eri puolilla maakuntaa on nukahtanut kesken aamukahvinsa klopsauttaen otsansa kipeästi keittiön pöytään.

Tämä asettaa merkittäviä haasteita meneillään olevalle kuntarakenteen uudistustyölle erityisesti lähiterveydenhuollon osalta.

Klops. Klops.

Klops.

Päivän lehti

22.1.2020