Uutiset

"Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu"

Puolueet haluavat kymmentä hyvää ja kahdeksaa kaunista ja ilmaisevat sen kunnallisvaali- ja kuntaohjelmissaan sekä kunnallispoliittisissa asiakirjoissaan komealta kalskahtavalla kielellä. Kuuden puolueen edustajat tulkitsivat pyydettäessä oman puolueensa sanomia.

SDP:n kunnallispoliittinen ohjelma: ”Kuntaa parempi omainen on lähiomainen ja kuntaa parempi ystävä on se oikea ystävä”.

Tulkitsijana Hämeen Sosialidemokraatit ry:n toiminnanjohtaja Raimo Turunen:

– Tämä tarkoittaa puhtaasti sitä, että vastuu kulkee perheen sisällä. Jokainen kantaa vastuuta omaisistaan. Omaiset ovat mukana hoitoketjussa siinäkin vaiheessa, kun yhteiskunta ottaa vastuun. Vanhusten pitäisi voida asua kotona niin pitkään kuin mahdollista.

– Ystävillä on merkittävä rooli ihmisen elämässä. Tämä on periaatteellinen kannanotto eikä tarkoita sitä, että lupaamme järjestää jokaiselle ystävän. On tärkeää tuoda keskusteluun myös ihmisten perinteinen lähiverkosto, tärkeät tukijat elämän kriisitilanteissa.

Keskustan kunnallispoliittinen asiakirja: ”Kuntien talous vakaalle pohjalle – siitä on lähdettävä, että tähän on tultu.”

Keskustan Etelä-Hämeen piirin toiminnanjohtaja Matti Kaunisto:

– Niin. Tämä varmasti lähtee pitkälti siitä, että kuntien talous on ajettu ahtaalle. Velvollisuuksia on annettu koko ajan enemmän, mutta rahaa vähemmän. Mitä ’tähän on tultu’ tarkoittaa, vaihtelee kunnittain.
Tulevaisuudessa ollaan kuntapoliittisesti isojen kysymysten äärellä.

– Äänestäjä ei toki välttämättä tiedä, missä ollaan eli millaiseen tilanteeseen on tultu. Siksi kuntapäättäjältä vaaditaan asioiden seuraamista ja monessa mukana olemista.

Kokoomuksen kunnallisvaaliohjelma: ”Uskomme, että tähtäin on asetettava pitkälle. Emme pärjää peruutuspeiliin tuijottamalla. Vain ennakkoluulottomat ja tarvittaessa rohkeat ratkaisut vievät maatamme eteenpäin.”

Hämeen Kokoomus ry:n toiminnanjohtaja Jussi Kökkö:

– Niin kuin elämässä yleensä, julkishallinnossa pitää muuttaa ja kehittää asioita. Jollei mitään tehdä, ei pysytä paikallaan, vaan mennään taaksepäin. Tähtäimen on aina oltava ensi viikkoa tai vuotta pidemmällä. Elämä on muutosta, mutta toki aina on säilytettävääkin. Historiaa pitää tuntea.

– ’Tarvittaessa rohkea’ tarkoittaa sitä, että kunta on kuntalaisten asia eikä instituutio, jota pitää kunnioittaa. Riskinotossa pitää olla kohtuus. Se lainalaisuus liittyy kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Jos esimerkiksi Aulankoon eivät kuntalaiset satsaa, se rupeaa sammaloitumaan ja harmaantumaan ja katoaa.

Vihreiden kunnallisvaaliohjelma: ”Yksittäisten oireiden hoitamisesta on siirryttävä hoitamaan ihmistä kokonaisuutena, yksilönä, jolla on unettomuuden, sydämen tai reistailevan mahan lisäksi ruumis ja mieli, oma historia ja elämäntilanne.”

Hämeenlinnan seudun vihreät ry:n puheenjohtaja Anssi Lepistö:

– Tällä varmasti tarkoitetaan sitä, että terveydenhoidossa ihminen pitäisi ottaa kokonaisuutena. Jo ennen maha- tai sydänvaivoja pitäisi huolehtia siitä, että liikuntapaikat ovat kunnossa. Esimerkiksi Janakkalan Tervakoskella urheilukentän portti on aina lukossa. Asiat paranisivat jo pienin muutoksin.

– Valitettavasti elämme yhteiskunnassa, jossa arvostetaan ennen kaikkea rahaa. Omasta terveydestä ja mielestä huolehtiminen unohtuu helposti.

Kristillisdemokraattien kuntaohjelma: ”Perusnäkemyksemme mukaan valta kuuluu pienimmälle yksikölle, perheelle, yksilölle ja kansalaisyhteiskunnalle. Yhteiskunta on meille enemmän yhteisöllinen rakenne kuin poliittinen järjestelmä.”

Kristillisdemokraattien Hämeen piirin toiminnanjohtaja Mirja Pöhö:

– Kunnan tulisi tarjota joustavia vaihtoehtoja muun muassa lastenhoitoon. Kun perhe voi hyvin, kunta voi hyvin ja yhteiskunta voi hyvin. Kansalaisyhteiskunta pienimpänä yksikkönä tarkoittaa sitä, että kunta ei ole bisnes, vaan kuuluu kaikille.

– Kieltämättä lause on aika hankalasti nivottu, mutta yhteisöllisellä rakenteella tarkoitetaan sitä, että vaikka kunnissa ovat eniten esillä eurot, näkökulma on siinä, mitä ja kenelle annetaan.

Vasemmistoliiton kunnallisvaaliohjelma: ”Jokaisella kuntalaisella on oikeus itsenäiseen arkeen ja mielekkääseen osallisuuteen.”

Etelä-Hämeen Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtaja Harri Laine:

– Kyllä tässä tarkoitetaan sitä, että jokaisella kuntalaisella pitäisi olla sekä taloudellisesti että sosiaalisesti turvallinen elämä siten, että on riippumaton muista.

– Mielekäs osallisuus, tuota tuota. Sanotaan siten, että kuntalaisella pitää olla vaikuttamiseen mahdollisuus, kanavat ja keinot. Järjestelmät pitäisi luoda siten, että ihminen löytää paikan, johon ottaa yhteyttä ja josta löytää tarvitsemansa palvelun.

Se ainoa oikea

Kuuden puolueen edustajille annettiin tehtävä: noukkia puolueiden ohjelmista irrotettujen lauseiden joukosta oma.

1. Terveydestä säästäminen on liian kallista. (Vas.)

2. Innovatiiviset ihmiset hakeutuvat sinne, missä on rikas kulttuuritarjonta, suvaitsevainen ilmapiiri, värikäs katuelämä ja missä tapahtuu. (SDP)

3. Osallistumista ja asukkaiden kuulemista korostavassa kaupungissa vastuu ja välittäminen kasvavat ja elämän laatu paranee. (KD)

4. Parasta terveyden vaalimista on se, että ennaltaehkäistään sairastumista. (Vihr.)

5. Työikäisyys on vuosikymmenten mittainen vaihe ihmisen elämänkaarella. (Kesk.)

6. Todellinen palveluiden rakennustyö tehdään kunnissa. Tähän työhön tarvitaan osaamista ja näkemystä tulevaisuudesta sekä kestävää arvopohjaa. (Kok.)

– Niin tarkkaan en ole ohjelmaa lukenut, että tunnistaisin. Veikkaan, että kolmas tai viimeinen lause on meidän, sanoo Raimo Turunen (sd.).

– Viimeinen lause voisi sopia keskustalaiseen ajatteluun. Tosi hyviä ovat kaikki, varsinkin viimeinen, oli mistä firmasta hyvänsä, analysoi Matti Kaunisto (kesk.).

– Ei suoraan sanottuna tunnu tutulta. Ei ole tarkoitettukaan, että eri puolueiden lauseet olisivat erilaisia. Minua viehättää lause 2, jossa puhutaan innovatiivisista ihmisistä, pohtii Jussi Kökkö (kok.).

– Onko näistä yksi meidän? Lonkalta sanon, että se on lause 4. Muissakin on paljon tutulta kuulostavaa, miettii Anssi Lepistö (vihr.).

– Lauseet 3 ja 6 ovat meidän teesejämme. Kumpi tahansa voisi olla oikea. Kallistun jotenkin lauseeseen 3. Mutta toisaalta lause 1 on kuin suoraan Päivi Räsäsen suusta. Sanotaan 1, päättää Mirja Pöhö (kd.).

– Lauseet 2, 4 ja 5 raakkaan pois. Mikä tahansa muista voisi olla meiltä. Numero 1 on liian lyhyt. Meidän voisi olla lause 6, mutta sanon, että se on lause 3. Tai lukitaan sittenkin vaihtoehto 6. Tällaista tämä on: riittävän ympäripyöreää, että minkä tahansa voi allekirjoittaa, nauraa Harri Laine (vas.).

Päivän lehti

12.8.2020