Uutiset

Silmäpotilaiden saama ohje on laiton

Hattulalainen mies meni tammikuun lopussa kaihileikkaukseen Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Jo ennen leikkaukseen menoa mies sai sairaalasta kirjalliset potilasohjeet, joissa lukee: Varaa aika jälkitarkastukseen yksityiselle silmälääkärille aikaisintaan kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen muistutti juuri Helsingin yliopistollista keskussairaalaa ja Jorvin sairaalaa, että jälkitarkastusta ei saa maksattaa potilaalla.


Lääkärivaje johtaa laittomaan toimintaan

Miksi näin toimitaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Järvinen?

-Tämä on valitettavasti tilanne, mihin on jouduttu yksinkertaisesti siitä syystä, että julkisella puolella silmälääkäreistä on vajetta. Meidän sairaalassa on selkeä ohje, jos potilas vaatii hoidon julkisella puolella, hän sen myös saa. Laki on yksiselitteinen. Silloin jälkitarkastus järjestetään omana toimintana tai annetaan potilaalle maksusitoumus.

Pitää siis olla tietoinen potilas, joka osaa vaatia ja tuntee lain?

-Kyllä pitää olla. Meidän ohjeistus silmäklinikalle on se, että potilaalle pitää tiedottaa mahdollisuudesta ja kertoa, miksi ohjaamme yksityiselle. Käytännössä Kanta-Hämeen keskussairaalassa on tilanne, että jonot ovat pitkät ja kapasiteetti jälkitarkastuksiin ei riitä.

Mitä mieltä potilaat asiasta ovat?

-Valtaosa potilaista tilanteen kyllä ymmärtää, että näin pitää toimia, jotta voimme tehdä leikkauksia. Mutta kyllä reklamaatioita ja palautettakin on tullut. Jos potilas meillä jälkitarkastuksen haluaa, on meiltä löydyttävä siihen rahaa.

Kuinka paljon jälkitarkastuksia on yksityisellä maksettu?

-Lukumäärää en pysty sanomaan.

Kuinka kauan potilaat ovat saaneet ohjeet mennä jälkitarkastukseen yksityiselle puolelle?

-Sitä en tiedä, missä vaiheessa ohjetta on muutettu. Oikeusasiamiehen kannanotto on tullut tiedoksi myös meille ja välitin sen myös silmätautien ylilääkärille, ja pyysin häntä tarkistamaan käytännöt. Potilasohjetta olisi syytä muokata ja arvioida uudelleen.

Milloin ylilääkäri on saanut viestisi?

-Perjantaina viimeksi, mutta keskustelua on käyty aikaisemminkin. Potilaalla pitää olla se informaatio, että hänellä on oikeus vaatia hoitoa julkisella sektorilla. Jos koko potilasmateriaali pitää keskussairaalassa hoitaa, siihen tarvitaan henkilöstö- ja tilaresursseja. Viime kädessä se on kuntapäättäjien käsissä, kuinka paljon halutaan resurssoida, kun rahasta on pulaa.

Koskeeko käytäntö vain silmäpoliklinikkaa?

-Kyllä tämä koskee kaikkia erikoisaloja. Silmätaudeilla käytäntö on muotoutunut tällaiseksi, koska yksityisellä sektorilla on hyvin silmälääkäripalveluita ja jälkitarkastus ei vaadi mitään erityistä laitteistoa tai erityisosaamista.

Onko siinä sitten ristiriitaa, että teiltä jälkitarkastusaikoja ei saa, mutta samaan aikaan silmäpoliklinikan ylilääkäri pitää yksityisvastaanottoa ja tekee mahdollisesti jälkitarkastuksia?

-En näe siinä ristiriitaa. Suomessa hyvin suuri osa julkisen sektorin lääkäreistä toimii omalla ajallaan yksityissektorilla osa-aikaisesti. Julkisen sektorin lääkäri ei voi kuitenkaan määrätä potilasta omalle yksityisvastaanotolleen.

Paljonko silmäleikkauksia Kanta-Hämeen keskussairaalassa tehdään?

-Lukumääräisesti silmäleikkauksia tehdään paljon. Vuosittain noin 1300, joista valtaosa on kaihileikkauksia.

Hämeen Sanomat ei tavoittanut perjantaina Kanta-Hämeen keskussairaalan silmäpoliklinikan ylilääkäri, koska hän oli vapaapäivällä. (HäSa)