Uutiset

Sinitiainen odottelee jatkoa Riihimäellä

Luontokoulu Sinitiaisen opettaja, biologi Thea Salonen innostaa lapsia tirkistämään mikroskoopilla luonnon mini-ihmeitä ja mietiskelemään yhteyttämisen mekanismia. Peräti 12 kummiluokkaa Lopelta ja Riihimäeltä paneutuu täysin rinnoin opiskeluun. Mutta kuinka kauan?

-Koko toiminta perustuu siihen, että opettaja kiertää kouluilla ja päiväkodeissa. Sinitiaisella ei ole taloa eikä toimipaikkaa, vain liisattu auto ja perustarvikkeita. Koko homma pyörii EU-rahalla Hämy-hankkeen osana. Hanke päättyy vuoden lopussa, kertoo Thea Salonen.

Käyttäjät ovat ehdottomasti taistelemassa luontokoululle jatkoa. Myös ympäristönsuojelupäällikkö Elina Mäenpää kertoo ensi vuodeksi haettavan koululle jatkoa.

-Toiminta tarvitsee jatkuakseen luontokoulun opettajan toimen. Uskon, että toiminnan tarvitsema runsaan 50000 euron määräraha saadaan joko koulutoimen tai ympäristötoimen ensi vuoden budjettiin. EU-hankkeiden tarkoitushan on käynnistää pysyväksi tarkoitettu toiminta, kertoo Elina Mäenpää.

Lapsille oikea kosketus luontoon

Luontokoulun opettajan kanssa lapset oppivat, että luonto löytyy kerrostalon pihasta ja oman koulun ympäristöstä. Erämaaretkiä ei opiskellessa tarvita.

Riihimäellä Lasitehtaan koulun kolmannen luokan opettaja Elisa Ruuskanen istui luontokoulua valmistelleessa toimikunnassa joitakin vuosia sitten. Nyt hän luokkineen on hakenut ja päässyt kummiluokaksi. Hän pitää kiertävää opettajaa erinomaisena ratkaisuna, joka toimii ilman omaa luontokoulutaloakin.

-Lapset odottavat hartaasti niitä päiviä, jolloin luontokouluope pääsee meille. Tiedossa on aina retki luontoon, Ruuskanen sanoo.

-Omat kokemukset vahvistavat lasten siteitä luontoon. Esimerkiksi syksyn retkellä tehtyjä ja luontoon jätettyjä luonnonmateriaaliteoksia käytiin iltaisin katsomassa kavereiden ja vanhempien kanssa uudella metsäretkellä.

Luokanopettajille luontokoulu tarjoaa vahvaa tukea luokassa tapahtuvan teoriaopiskelun rinnalle. Tulossa olevaa aihetta pohjustetaan tunneilla ja siihen syvennytään luontokouluopettajan kanssa maastossa. Päivän jälkeen koetusta kirjoitetaan ja siitä puhutaan jälleen oman opettajan kanssa.

-Ravintoketju ja yhteyttäminen ovat suuria kokonaisuuksia, joita olemme käyneet läpi syksyn aikana. Nyt sydäntalvella tutustumme luonnon kasvien ja eläinten keinoihin selviytyä kylmän jakson yli. Tutkimme lunta ja opiskelemme myös itse selviytymiskeinoja, Thea Salonen kuvailee.

Luontokoulun aiheet ja opetusmateriaali ovat kaikkien koulujen ja opettajien käytössä koulun omilla kotisivuilla netissä osoitteessa http://kunta.riihimaki.fi/luontokoulu.main.htm.

Päivän lehti

6.8.2020