Uutiset

Sisäinen valvonta petti muistiyhdistyksessä

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen kolmivuotiseksi tarkoitettua Valu-projektia johdettiin leväperäisesti. Lisäksi sisäinen valvonta yhdistyksessä on pettänyt, sillä esimerkiksi projektissa laskutettuja matkalaskuja tai kaikkia ostoja ei ole hyväksytetty kuten olisi pitänyt.

Tämä käy ilmi Raha-automaattiyhdistyksen lokakuussa valmistuneesta tarkastusraportista.

Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota matka- ja koulutuskuluihin, joita oli budjetoitu vuosille 2009-2010 yhteensä 17 000 euroa. Rahaa paloi kuitenkin 31 500 euron edestä.

Pelkästään kilometrikorvauksia maksettiin viime vuonna liki 10 000 euroa, näistä pääosa projektipäällikölle. Raportin mukaan projektipäällikön matkalaskuja ei kuitenkaan pääasiassa hyväksynyt kukaan.

Yhdistyksen toisesta projektista, Muistiluotsista, ei ollut huomauttamista. Muistiluotsi on asiantuntija- ja tukikeskus, joka palvelee muistihäiriöisiä ja heidän omaisiaan. Sen tuloksia Ray pitää hyvinä.

Valu-projektin tarkoitus oli kehittää Kanta-Hämeen alueelle luovan työn koulutusjärjestelmä.


Kopiokonehankintoihin haetaan selvyyttä

Ray katsoo myös, ettei Valu-projektin projektipäällikkö toiminut hallitukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti, kun hän hankki yhdistyksen käyttöön kopiokoneita.

Kopiokonesopimuksesta piti neuvotella mahdollisimman edullinen, mitä se ei lopulta ollut. Sopimuksiin ei myöskään sisältynyt takaisinottoehtoa.

Koneet hankittiin Fici-Copyltä kuuden vuoden vuokrasopimuksella, mitä Ray pitää yhdistyksen kannalta suurena riskinä, kun projektien tulevaisuudesta ei ole varmuutta.

Fici-Copyn epäillään tehneen ylihintaisia kopiokonesopimuksia vajaan 30 yhteisön kanssa, ja yhtiön omistajaa epäillään petoksista. Asiasta on vireillä rikostutkinta.

Ray antaa muistiyhdistykselle lopullisen lausuntonsa vasta tutkinnan valmistuttua.

Projektipäällikkö Pertti Kalanti ei halunnut kommentoida raporttia siihen tutustuttuaan. Hän kertoo allekirjoittaneensa työsuhteensa päätyttyä vaitiololupauksen yhdistyksen kanssa.


Tukia voidaan periä takaisin

Valu-projekti jäi tulostensa suhteen pannukakuksi. Ray:n tukea sen sijaan paloi useiden satojen tuhansien eurojen edestä.

Ray myönsi projektille kolmen vuoden aikana kaikkiaan 570 000 euroa. Ray:n tarkastaja Tea Jansson kertoo, että projekti jätti nostamatta saamastaan tuesta 51 681 euroa. Projekti päättyi virallisesti kesäkuun lopussa, tosin työntekijät lopettivat jo keväällä.

Jansson kertoo Ray:n odottavan muistiyhdistykseltä yhä lisäselvityksiä epäselvyyksistä, joihin ei löytynyt vastauksia tarkastusta tehtäessä. Takaraja häämöttää vuoden 2012 lopussa.

Jo maksettuja tukia voidaan periä takaisin, jos yhdistys ei pysty osoittamaan, että kaikki epäselviksi jääneet kulut olisivat avustuspäätöksen mukaisesta toiminnasta johtuvia tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia kuluja. (HäSa)