Uutiset

Sivistyslautakunta ja Verkatehdas

Timo Lahtinen kuulosteli Hämeen Sanominen mielipidepalstalla 16.10.2004 hallintomallia siitä, miten kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen organisointi tulisi järjestää Hämeenlinnassa.

Tein Hämeenlinnan kaupungille perusselvityksen kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden hallinnosta vuonna 1991. Silloinen kuvala (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) käsitti liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirjaston, museot ja kulttuurikeskuksen.

Ehdotuksessani lähdettiin siitä, että lautakunta olisi jatkanut ja sen valmisteluresursseja olisi lisätty. Toisin kävi. Hyvin pian työni valmistumisen jälkeen nuorisotoimi siirtyi perusturvaviraston alaisuuteen ja liikuntatoimi tekniseen virastoon. Museot, kirjasto ja kulttuuritoimi jäivät päällikkötasoisiksi yksiköiksi, joiden poliittinen ohjaus tulee suoraan kaupunginhallituksesta.

Nykyinenkin käytäntö toimii mielestäni aika mukavasti. Jos kulttuuriasioiden käsittelyyn halutaan lautakuntatasoinen poliittinen foorumi, ehdotan koulutuslautakunnan tehtävän laajentamista. Koulutus ja kulttuuri ovat kumpikin tämän maan sivistyksellisiä peruspilareita ja muodostavat keskenään hyvän kokonaisuuden.

Koulutoimella on valmis hallinto ja riittävä poliittinen arvovalta edistää myös kulttuuriasioita. Muutos voidaan tehdä nopeasti siten, että uusi valtuusto voi lautakuntaa valitessaan huomioida myös kulttuurinäkemykset. Ehdotan koulutuslautakunnan nimen muuttamista sivistyslautakunnaksi. Tärkeintä on palveluiden sisältö ja toissijaisena asiana on hallinnon muoto.

Nuorisotoimi jatkakoon perusturvaviraston yhteydessä ja liikuntatoimi teknisen lautakunnan ohjauksessa, josta löytyy tarvittava tekninen tuki mm. ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoon ja rakentamiseen.

Kunnallispolitiikassa on helppo ottaa kantaa rakentamiseen, mutta perin työlästä hahmottaa toimintaa ja sen hallinnointia. Nyt tulisi keskustella siitä, miten Verkatehdasta tulevaisuudessa hallinnoidaan.

Verkatehdas on kymmenien miljoonien eurojen rakennusprojekti ja myös käyttömenoiltaan merkittävä asia. Perustetaanko sen johtamista varten kunnallinen liikelaitos, osakeyhtiö vai säätiö? On myös mahdollista, että hanke on suoraan kaupunginhallituksen tai jopa Kehittämiskeskus Hämeen alaisena. Tämä on oleellinen kunnallispoliittisen linjauksen aihe, jopa ajankohtaisempi kuin sivistyslautakunnan perustamisasia.

Jukka Jokinen

kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Hämeenlinna

Päivän lehti

14.8.2020