Uutiset

Soranotolle ei ole esteitä

Ympäristövaikutteiden arviointimenettelyn (YVA) mukaan Vähikkälässä sijaitsevan Kyöstilänharjun soranottoa ei lainopillisesti estä mikään.

– Menettelyn mukaan Kyöstilänharjun alueella ei ole sellaisia erityisarvoja, jotka estäisivät hankkeen toteutumisen. Ilmitulleet vaikutukset ovat tyypillisiä kiviaineshankkeelle, joten esteistä ei voida puhua, sanoi Niemisen Soralle työskentelevän insinööritoimiston edustaja Matti Jokinen.

Mahdollisen soranoton suorittaa Niemisen Sora, jonka ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt seuraavaan vaiheeseen, eli toimitettu Hämeen ely-keskukseen.

– Päätöksiä asian suhteen ei ole tehty. Itse luvan saaminen saattaa pitkine prosesseineen ja muutoksenhakuoikeuksineen viedä kolmesta neljäänkin vuotta, Jokinen kertoi.

YVAn tulokset eivät ilahduttaneet

Viime kädessä päätöksen YVA:n soveltamisesta tekee Hämeen ely-keskus.

Hankkeen vaikutuksia arvioitiin yhteensä 13 pääkohdassa, jotka jaettiin yhteensä yli 50 alakohtaan. Selvityksessä otettiin huomioon muun muassa vaikutukset maa- ja kallioperään, pohjaveteen, koituvaan meluun sekä maisemaan.

Ely-keskukseen päätöksenteon pohjaksi toimitettu YVA:n sisältöä esiteltiin torstai-iltana Janakkalan kunnantalolla.

Tuloksiin etukäteen tutustunut Sanna Juupaluoma ei näyttänyt tyytyväiseltä.

– Erityisesti pistää silmään se, että tässä myönnetään soranotosta olevan haittaa kylän asukkaille, mutta toisaalta ne haitat katsotaan mitättömiksi eikä toiminnan estäviksi!

Ralli voi jatkua vuosikymmeniä

Jo vuosia jatkunut, keskeltä kylää kulkeva soraralli on kiristänyt vähikkäläläisten mieltä. Erityisesti liikennejärjestelyt hiljaisella ja kapealla Kirkkoportintiellä sekä pohjavesialueen kaivaminen arveluttivat.

– Jos soranotto alkaa, rekat jylistävät tiellä ympäri vuorokauden. Kevyen liikenteen väylä jo ennen kuopan kaivamista on vähintä, mitä kylälle pitää saada, paikalle saapuneet vaativat.

Hanke miellettiin kuulijoiden keskuudessa yrittäjän ja kunnan välinen sopimukseksi, jossa kyläläiset eivät ole lainkaan osallisina.

Kyläläiset pelkäävät, että kun sorakuoppa kerran kaivetaan, voi soraralli jatkua jopa useita kymmeniä vuosia.

– Pahin pelko tässä on, että soranotto kestää 5 vuoden sijasta 50, jolloin suurin osa meistä on jo kanttuvei, Juupaluoma puuskahti.

Keskustelussa nousi pintaan myös huoli Vähikkälän imagosta. Sorakuoppa tuskin houkuttelee uusia asukkaita alueelle.

– Määrärahat ovat hyvin rajalliset kunnilla, ja ainoastaan runsaasti käytettyjä tieosuuksia kunnostetaan. Jos pääasiallisena perusteluna on tien historiallinen arvo, olisiko parempi asentaa betoniporsaat tien päätyihin ja antaa sen kasvaa täyteen horsmaa? Jokinen vastasi. (HäSa)

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic