Uutiset

Sorsastussääntöihin vaaditaan uudistuksia

Lintuharrastajat ja -tutkijat ovat vaatineet perjantaina puoliltapäivin alkavan sorsastuskauden kynnyksellä muutoksia 50 vuotta vanhoihin metsästyssäädöksiin. Taustalla on joidenkin vesilintujen pienentyneet kannat, joihin nähdään esimerkiksi hämärässä ja pimeässä ampumisen vaikuttavan. Lisäksi eettisistä syistä haluttaisiin sorsastajien pitävän aina mukanaan saaliin tai haavoittuneen linnun noutavaa koiraa.

Metsästäjien ja riistanhoitajien mielestä lintukantoihin vähenemiseen on lähinnä syynä pienpetojen räjähdysmäinen lisääntyminen suojelualueilla. Myös lyijyhaulien kieltämisellä nähdään selvä yhteys haavakoiksi jääviin lintuihin. (HäSa)

Lue aiheesta lisää perjantain Hämeen Sanomista.

Päivän lehti

27.1.2020