Uutiset

Sosiaalialaa leimaava tutkimus

Suomalaiset sosiaalityöntekijät suhtautuvat köyhiin tylysti, tylymmin kuin alan työntekijät Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Tämän kertoo Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistu tutkimus ja siitä kirjoitetut uutiset.

Tylyä asennetta selittää se, että köyhyys on monen suomalaisen sosiaalialan työntekijän mielestä yksilön oma vika. Muiden Pohjoismaiden sosiaalityöntekijät pitävät köyhyyden syynä varsinkin yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta.

Vaikka Suomessa korostetaan yksilön vastuuta, myös suomalaiset sosiaalityöntekijät löytävät köyhyyden ylivoimaisesti suurimmat selitykset yhteiskunnan puolelta.

Tutkimusta luetaan kuin köyhyydelle voisi löytää suuren selittäjän joko ihmisestä tai yhteiskunnasta. Tämä lähtökohta ei ole kiinni arkisen elämän joskus hyvinkin kylmissä tosiasioissa.

Sosiaalityöntekijät ovat väistämättä lähellä asiakkaitaan. Tästä syystä on jokseenkin mahdotonta edes kuvitella, että he olisivat yksioikoisesti sysäämässä köyhyyden asiakkaittensa syyksi.

Köyhyydellä on hyvin monet kasvot, mikä tosiasia Suomessa olisi jo aika myöntää – jos ei muuten niin siksi, että köyhyyden torjunnassa voitaisiin ottaa askelia eteenpäin.

Vakava sairastuminen, vammautuminen, työttömyys, olematon koulutus ja pieni eläke ovat köyhyyden perimmäisiä syitä kaikissa Pohjoismaissa. Näissä tapauksissa yhteiskunnalla tulisi olla nykyistä enemmän mahdollisuuksia tukea apua tarvitsevia.

Toisenlaisessa todellisuudessa elävät muun muassa päihdeongelmista kärsivät. Mikäli yhteiskunnan tarjoamista pelastusrenkaista ei ole syrjäytyneelle tai tässä vaarassa olevalle apua, on hänen köyhyytensä poistamiseksi olemattoman vähän keinoja.

Suomessa on myös omiksi tarpeiksi laiskoja, ihmisiä, joille työ ei maistu ja joille yksin herääminen aamulla töihin lähtöä varten on liian suuri ponnistus.

Tätä tosiasiaa ei vieläkään ole suotavaa sanoa ääneen.

Tutkimusta voi kiittää siitä, että se potkii käyntiin toivottavasti asiallista ja syventävää keskustelua suomalaisesta köyhyydestä.

Sosiaalityöntekijät sanovat ääneen tämän: köyhyys voi olla myös asiakkaan omaa syytä – tai peräti valinta!

Tämän valinnan tehneen syyllistäminen on koko tavalla turhaa. Köyhyys voi olla myös yksilön oman vakaan harkinnan tulos, jonka perustana voi olla vaikkapa halu kääntää selkä kuluttamiselle ja hyvin pitkälle tavaran ympärillä pyörivälle markkinataloudelle.

Köyhyys on pinnallisena käsitteenä politiikan iskulauseita. Sitä viljelemällä poliitikot luovat itsestään kuvaa vahvoina, kaikkeen pystyvinä yhteiskuntakoneen ohjaajina.

Kaikkinainen vastuu köyhyydestä on sujuvaa sälyttää yhteiskunnalle jo siksi, että tämä on paras tapa kalastaa ääniä.

Köyhyyttä kuitenkin torjutaan parhaiten yksilöiden omia ponnisteluja tukemalla. Myös ulos tietä ahdingosta hakevien pitää siis olla tukevasti kyydissä!

Päivän lehti

6.6.2020