fbpx
Kolumnit Uutiset

Sovulle ja sopimiselle hyvästit

Yrityksissä tarvitaan yhä enemmän eri osastojen, johdon ja työntekijöiden yhteispeliä.

Näin siksi, että työprosesseja pitää jatkuvasti hioa, rakentaa organisaatioita vastaamaan teknologista kehitystä, eli opetella ja uudistua jatkuvana prosessina.

Muutos on tuottavuuden jatkuvan kehittämisen ainut mahdollisuus.

Muutokseen ei kuulu vain tekemisen tavat, vaan myös työn tekemisen ehdot. Palkkojen on jatkossa seurattava yhä enemmän yrityksen menestystä ja joustettava huonona aikana irtisanomisten sijaan.

Olen äärimmäisen huolestunut siitä, miten me Suomessa kykenemme välttämättömiin uudistuksiin nykyisen ilmapiirin vallitessa.

Reagointi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johtaman hallituksen ratkaisuihin kuvaa osaltaan nykyistä ilmapiiriä: luottamuspulaa, ennakkoasenteita ja kyvyttömyyttä nähdä, miten suomalaista työelämää voidaan uudistaa vastaamaan kiristyvän globaalin kilpailun haasteisiin.

On turha etsiä syyllisiä siihen, että tunnelmat kärjistyvät äärimmilleen. Luottamusjuna meni jo vuosia sitten, eikä muutoksen tarvetta työtapojen, päätöstenteon ja palkkauksen uudistamiseen ymmärretä riittävästi.

SAK:lla ei ollut mitään mahdollisuutta saada jäsenliitoissaan läpi Sipilän hallituksen esityksiä heikentää saavutettuja etuja.

Hallituksella ei taas ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä se, mikä näissä olosuhteissa oli välttämätöntä ja osoittaa markkinoille kykyänsä päättää.

Kritiikille on toki sijansa. Miksi rangaista sairastavia? Miksi vuorotyötä tekeviä?

Toisessa vaakakupissa on sitten tuottavuusloikka, joka asiantuntijoiden mukaan saavutetaan, jos päätösten jalkautus onnistuu ja palkkamaltti pysyy.

Etenkin työntekijäpuolen keskusjärjestöt ovat kehuneet sopimuskulttuuriamme.

Aika on kuitenkin ajanut tupojen ohi. Pitää mennä yritystasolle ja päättää yhdessä: työntekijät, johto ja omistajat.

Ongelmia vain on siinä, miten temppu tehdään. Meillä ei ole syvempää paikallisen sopimisen perinnettä, eikä sellaista ilmapiiriä, jota paikallinen sopiminen edellyttää.

Miksi paikallinen sopiminen sitten onnistuu Ruotsissa?

Länsinaapurissa työntekijät ovat istuneet yritysten hallituksissa jo 40 vuotta, Suomessa ei vieläkään. Diskuteerauskulttuurille naureskelu kertoo paljon asenteistamme.

Menot