fbpx
Uutiset

STM ja THL eivät ohjeista käyttämään kankaisia kasvomaskeja julkisilla paikoilla – pahimmillaan itse tehty maski voi lisätä tartuntariskiä

Ministeriö muistuttaa, että kasvomaski ei suojaa käyttäjäänsä koronavirukselta. Hoitohenkilöstö suojelee hengityssuojaimilla hoidettavia, koska se voi vähentää pisaroiden leviämistä.
Kasvosuojus ei suojaa käyttäjäänsä viruksilta, mutta se saattaa suojella ympärillä olevia pisaroilta. Arkistokuva. Kuva: Eriika Ahopelto
Kasvosuojus ei suojaa käyttäjäänsä viruksilta, mutta se saattaa suojella ympärillä olevia pisaroilta. Arkistokuva. Kuva: Eriika Ahopelto

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) eivät anna ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengityssuojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa.

STM tiedotti asiasta lauantaina, koska asiasta on käyty viime päivinä keskustelua erityisesti tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa.

Kankaisten maskien hyödyistä ja haitoista sekä niiden oikeasta ja vääränlaisesta käytöstä on annettu toisistaan eroavia asiantuntijalausuntoja. Nämä ovat STM:n mukaan herättäneet monissa ihmisissä viime päivinä epätietoisuutta ja sekaannusta.

Vielä tiistaina THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta suositteli Helsingin Sanomissa kankaisten kasvomaskien käyttöä julkisilla paikoilla

Kankainen maski voi pahimmillaan lisätä tartuntariskiä

Ministeriön ja THL:n mukaan laajamittainen itse tehtyjen kankaisten suojaimien tai maskien käyttö julkisilla paikoilla voi pahimmillaan johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen.

Itse tehdyssä maskissa vääränlainen kangasmateriaali voi heikentää keuhkojen terveyttä, kun esimerkiksi mikrokuituja, pölyä tai kangashiukkasia joutuu hengitysteihin. Väärä kangasvalinta voi myös lisätä hengitysvastusta, jolloin hiilidioksidipitoisuus voi lisääntyä haitallisiin mittoihin. Myös riski sydäntapahtumiin tai astmakohtauksiin voi kasvaa.

STM:n tiedotteen mukaan olennaista on muistaa, että kasvomaski ei suojaa maskin käyttäjää koronavirukselta. Maskin käyttö voi sen sijaan suojata muita, koska se voi vähentää yskimisen ja aivastelun aiheuttamaa pisaroiden leviämistä.

Hoitohenkilöstön maskit suojaavat hoidettavia

STM korostaa, että hoitohenkilöstön, esimerkiksi hoivan ja kotihoidon työntekijöiden, kangasmaskien käyttö on kuitenkin olennaisen tärkeää hoidettavien suojaamiseksi.

Henkilökunta saa koulutusta ja ohjeistusta maskien oikeaan käyttöön. Työnantaja on vastuussa henkilökunnan opastamisesta ja sopivien maskien hankinnasta.

STM muistuttaa, että terveydenhuollossa tarvittavien, kriteerit täyttävien hengityssuojainten valmistusta, myyntiä ja maahantuontia säädellään tarkasti.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin ei ole vielä olemassa rokotetta tai lääkehoitoa. Siksi koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää muistaa huolellinen ja usein toistuva käsienpesu, oikea yskimis- ja aivastushygienia ja fyysisen etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin.

STM.n mukaan hallituksen poikkeusoloissa antamia rajoituksia ja suosituksia on syytä noudattaa.

Vähän näyttöä suojusten vaikuttavuudesta

Suomessa on koko koronavirustilanteen ajan pidetty tärkeänä käyttää vaikuttavia, tieteelliseen ja pitkäaikaiseen näyttöön perustuvia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Terveysviranomaiset seuraavat tilannetta tarkkaan ja mikäli uutta tutkimusnäyttöä tai tietoa tulee, voivat luonnollisesti myös suositukset muuttua.

Tällä hetkellä Suomen toiminta perustuu johdonmukaisesti Maailman terveysjärjestö WHO:n sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:n linjauksiin ja suosituksiin.

WHO:n ja ECDC:n ohjeet perustuvat siihen, että oireettomilla ihmisillä ei ole tarvetta maskin tai suojuksen käyttöön julkisilla paikoilla. Tieteellistä näyttöä näiden vaikuttavuudesta on erittäin vähän.

WHO ja ECDC pitävät tärkeänä, että varsinaiset lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut hengityssuojaimet varataan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

WHO ja ECDC eivät suosittele tai ota erikseen kantaa itse tehtyihin kangasmaskeihin. Ne kuitenkin toteavat, että kankaisia maskeja voi halutessaan käyttää, ja listaavat mahdolliset hyödyt ja haitat näiden käytössä.

Lähde: STM

Menot