Uutiset

STTK kannattaa työperäistä maahanmuuttoa – perusteluna alhainen syntyvyys ja työikäisten väheneminen

Ay-liikkeen toiveissa on, että hallitusohjelmaan kirjataan laaja työperäisen maahanmuuton ohjelma.
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola perustelee tarvetta työperäisen maahanmuuton ohjelmalle syntyvyyden laskulla, työikäisten määrän vähenemisellä ja väestön ikääntymisellä. Kuva: Liisa Valonen

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK esittää seuraavaan hallitusohjelmaan laajaa yhteiskuntapoliittista ohjelmaa työperäisen maahanmuuton vahvistamiseksi.

– Siinä on huomioitava maahanmuutto kokonaisvaltaisesti. Tarvitsemme suunnitelman maahanmuuttajien integroimiseksi suomalaiseen työelämään, mutta myös esimerkiksi kielitaitoon, päivähoitoon, koulunkäyntiin, opiskeluun, asumiseen ja kulttuuriin liittyviä toimenpiteitä. Ulkomailta opiskelemaan tulleiden jäämistä Suomeen on helpotettava ripeän työlupamenettelyn kautta, puheenjohtaja Antti Palola esittää.

STTK:n edustajistossa torstaina puhuneen Palolan mielestä perustelu löytyy Tilastokeskuksen marraskuussa julkaisemasta väestöennusteesta.

– Syntyvyys on Suomessa laskussa jo kahdeksatta vuotta. Työikäisten määrä vähenee 57 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Työelämän ulkopuolella on enemmän suomalaisia kuin työelämässä. Väestö ikääntyy. Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta yhtälö on mahdoton: rahat loppuvat, jos muutosta ei tapahdu ja työllisten määrä ei kasva.

Palola muistuttaa, että STTK esitti ajatuksen työperäisen maahanmuuton ohjelmasta jo Suomi Areena -tapahtumassa Porissa viime kesänä.

– Olemme miettineet asiaa edelleen, ja väestöennusteen myötä näkemys on vain vahvistunut, jotta pystymme turvaamaan suomalaisen hyvinvointivaltion rahoituksen tulevaisuudessa, hän kuvailee.

Monta mielipidettä maahanmuutosta

Maahanmuutto herättää mielipiteitä ja keskustelua. Palolan mukaan viime aikojen tapahtumat synnyttävät ymmärrettävästi myös erittäin paljon kielteisiä tunteita maahanmuuttajia kohtaan siitä huolimatta, että kyse on yksittäisten ihmisten teoista.

– Yleistämistä on vältettävä. STTK tuomitsee ehdottomasti kaikki rikolliset teot, emme suvaitse minkäänlaista rasistista käyttäytymistä tai syrjintää yhteiskunnassa ja työpaikoilla ketään kohtaan. Maahanmuuttajilta edellytämme lakien noudattamista ja suomalaista elämänmuotoa kunnioittavaa käyttäytymistä.

Palola korostaa, että ohjelma kohdennettaisiin hyvinkoulutettuihin ja ammattitaitoisiin maahanmuuttajiin. Humanitäärinen maahanmuutto pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta ovat eri asioita kuin työperäinen maahanmuutto.

– Työperäisen maahanmuuton ohella Suomen on EU:n jäsenenä kannettava yhteisvastuuta muiden kanssa myös humanitäärisestä maahanmuutosta. Se ei kuitenkaan ole ratkaisu demografisen kehityksen vuoksi syntyneeseen työllisten tarpeeseen.

Kiireisenä kokouspäivänä Palola ei ole ehtinyt seurata, millaista keskustelua ehdotus on herättänyt.

Liitot eivät luovu työtaisteluoikeuksistaan

Raskaan työmarkkinasyksyn ja poliittisen lakkoilun jälkeen Palola lähettää terveisiä seuraavalle hallitukselle.

– Työmarkkinajärjestöt kannattaa ottaa mukaan työelämää ja sosiaaliturvaa kehittävän lainsäädännön valmisteluun. Kolmikantavalmistelu voi joskus olla kankeaa, mutta se on tie hyvään ja kestävään lainsäädäntöön ja hallittuun muutokseen. Se luo myös työrauhaa.

Syksyllä elinkeinoelämä ja osa puolueista vaati muutoksia työtaistelulainsäädäntöön ja poliittiseen lakkoiluun.

– Liitot eivät ole valmiita luopumaan oikeudestaan työtaisteluun tai poliittisiin mielenilmauksiin, joilla myös vastustetaan päätöntä menoa työmarkkinoilla. Liittojen katseet ovat jo seuraavalla neuvottelukierroksella. Silloin ei keskustella työrauhalainsäädännöstä, Antti Palola linjaa.

STTK:hon kuuluu 16 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä.

Menot