Uutiset

Subutexin käyttöä vastaan taisteltava

Hämeenlinna 11.4.2005

Suomalaisessa huumepolitiikassa kirjoitettiin viime vuonna uusi ja yllättävä luku. Vielä vuosituhannen vaihteessa heroiinin yliannos päätti kymmenien narkomaanien elämän, viime vuonna Suomessa ei tilastoitu yhtään heroiinikuolemaa. Oikeuslääketieteellisen laitoksen johtaja Erkki Vuori arvioi tilannetta Helsingin Sanomissa erikoiseksi.

Tässäkin tapauksessa tilasto valehtelee, kertoo vain osan koko totuudesta. Näin siitäkin huolimatta, että sosiaali- ja terveysministeriön tuoreen selvityksen mukaan ainakin huumeiden käytön kasvu olisi taittumassa. Poliisi puolestaan arvioi huumerikollisuuden kasvun pysähtyneen.

Pinnan alla kuitenkin muhii ja koska kysymys on huumeista, asia on vakava. Huumeet ovat edelleen totinen ongelma myös Suomessa. Tästä kertoo pelkästään tieto siitä, että maassa on noin 20 000 huumeiden ongelmakäyttäjää. Kokeilijoiden tarkkaa lukua ei tiedä kukaan, mutta tästä joukosta osa tuhoaa elämänsä huumeilla.

Heroiinikuolemien romahdus selittyy sillä, että narkomaanit ovat siirtyneet heroiinista buprenorfiinin, valtaosalta Subutex-lääkkeen käyttäjiksi. Sitä jaetaan narkomaaneille lääkkeenä, ja se on myös huumekaupan tärkein tuote. Päinvastoin kuin heroiini Subutex on sangen turvallinen päihde – mutta vain sikäli, ettei siihen menehdy samaan tapaan kuin heroiiniin.

Subutex on suomalaisen huumemaailman kummajainen, sekä kirous että siunaus. Huumeiden asiantuntijat ovat jokseenkin yhtä mieltä buprenorfiinin eduista. Kun ihminen käyttää kovia huumeita, on Subutex parempi vaihtoehto kuin heroiini, jonka puhtautta ja voimakkuutta narkomaani voi vain arvailla. Subutex on lääketeollisuuden testaama tuote.

Subutexin etuja ei pidä missään mielessä liioitella. Huumeista kiinnostuneille on mutkatonta tarjota epämääräisen heroiinin sijaan turvalliseksi ylistettyä lääkevalmistetta. Kynnys kokeilla piikkihuumetta on saattanut laskea. Pahimmassa tapauksessa lopputulos on Subutexin kanssa aivan sama kuin heroiinissa: sinisilmäinen utelias ajautuu huumeiden maailmaan ja jää koukkuun. Riippuvuuden syntymisen jälkeen ihmisen elämän keskeinen sisältö on aineesta riippumatta huume ja sen saannin turvaaminen.

Subutex on yhteiskunnan näkökulmasta pulmallinen aine. Se on väärinkäytettynä kiistatta huume, mutta sen tiukka kitkeminen huumekaupasta johtaisi mitä ilmeisimmin heroiinin käytön lisääntymiseen. Suomi on ainakin toistaiseksi tilanteessa, jossa Subutexia pitää pienimpänä pahana yksinkertaisesti vain sietää.

Suomen on taisteltava kaikin keinoin huumeita vastaan. Valistus on tässä työssä yhä keskeinen ase. Jotain on hävitty joka kerta jo silloin, kun suomalainen ensi kertaa kokeilee huumeita. Narkomaanien hoidossa on vuolaista puheista huolimatta pahoja puutteita. Avainasia on nopea, riittävän pitkä ja potilaskohtaisesti suunniteltu hoito-ohjelma. Tavoitteena täytyy olla kokonaan huumeeton elämä, jos vaihtoehto on suinkin mahdollista toteuttaa. Aina ei ole, ja sekin tosiasia on huumepolitiikassa pakko hyväksyä.