fbpx
Uutiset

Sukupuoltaan korjaava kieltäytyi siviilipalveluksesta vakaumuksen vuoksi – Hovi sovelsi vanhaa lakia ja hylkäsi syytteen

Kuvituskuva: Vesa Joensuu

Helsingin hovioikeus on hylännyt parikymppisen syytetyn syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä ja vapauttanut hänet rangaistuksesta. Syytetty oli Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa viime vuoden helmikuun alkupuolella tuomittu 173 päivän vankeuteen, joka vankeusrangaistuksen sijasta oli määrätty samanpituisena valvontarangaistuksena.

Syytetty oli siviilipalveluksesta kieltäytyessään kesäkuussa 2017 ollut mies. Hän oli kieltäytynyt siviilipalveluksesta vakaumuksensa perusteella.

Hovioikeudelle osoittamassaan valituksessa hän vetosi myös siihen, että on korjaamassa sukupuoltaan naiseksi. Käräjätuomion jälkeen helmikuussa 2018 Helsingin hovioikeus oli hylännyt toisen henkilön syytteen tapauksessa, jossa tämä oli niin ikään vedonnut vakaumukseensa. Siinä hovioikeus katsoi, ettei syytetyn pasifistista vakaumusta ollut perusteita asettaa eriarvoiseen asemaan Jehovan todistajien vakaumukseen nähden.

“Lainsäädäntö ollut syrjivä”

Torstain ratkaisussaan hovioikeus totesi, että syytetty oli vedonnut oikeudelle valituksessaan vakaumukseensa.

–  Tämän lisäksi (syytetty) on tuonut esiin siviilipalveluksesta kieltäytymisen perusteena myös sukupuolen korjauksen, oikeus toteaa.

Hovioikeus arvioi, että väestötietojärjestelmässä syytetty oli tapahtuma-aikaan ollut edelleen mies. Vasta nimenmuutokseen perustuvaa ilmoitusta sukupuolen korjaamisesta ei voida oikeuden mukaan pitää vapauttavana perusteena siviilipalveluksesta kieltäytymisestä.

–  (Syytetty) on miehenä ollut velvollinen suorittamaan siviilipalveluksen. Sillä seikalla, että hän on myöhemmin ilmoittanut vaihtavansa sukupuolensa naiseksi, ei ole merkitystä asiaa ratkaistaessa. Ainakin väestötietojärjestelmän kannalta sukupuolen korjaus on kesken.

Toisaalta syytetty oli tämän vuoden helmikuussa vapautettu kokonaan velvollisuudesta suorittaa siviilipalvelus.

Hovioikeus totesi myös, että huhtikuun alusta voimaan tulleen lain mukaan Jehovan todistajat eivät ole vapautettuja asevelvollisuudesta. Lainmuutoksella ei kuitenkaan ole oikeuden mukaan tässä tapauksessa merkitystä, koska lainsäädäntö on ollut syrjivä syytetyn kieltäytyessä siviilipalveluksesta ja asiassa tulee soveltaa lievemmän lain periaatetta.

Hovioikeus päätyi näin soveltamaan asiassa tekoajan lakia, joka on syytetylle lievempi kuin nykyinen. Näin ollen hovioikeus hylkäsi syytteen ja vapautti syytetyn rangaistuksesta ja rikosuhrimaksusta.

Menot