fbpx
Uutiset

Suomalaiset kouluttavat bioturvaa

Monet laajoiksi epidemioiksi levinneet taudit, kuten lintu- ja sikainfluenssat, pernarutto ja ebola, voivat tarttua ihmisiin eläimistä. Suomalaiset asiantuntijat kouluttavat ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoituksella eläinlääkäreitä ja laboratoriohenkilökuntaa Tansaniassa tunnistamaan eläinsairauksia, jotka voivat levitä ihmisiin. Käytännön koulutuksesta vastaa Helsingissä toimiva Biologisten uhkien osaamiskeskus, joka on Puolustusvoimien Sotilaslääketieteen keskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen asiantuntijaorganisaatio.

Osaamiskeskuksen tavoitteena on ehkäistä tautien aiheuttamia biologisia uhkia. Viisivuotinen bioturvahanke aloitettiin Tansaniassa vuosi sitten.

– Tansania valikoitui kohdemaaksi, koska se on Suomen pitkä­aikaisin kehitysyhteistyökohde 1960-luvulta alkaen, kertoo Tansania-hankkeen koordinaattorina toimiva erikoistutkija Anna Katz.

Biouhkien torjunnassa kumppanina Tansaniassa on julkisen sektorin eläinlääketieteen laboratorio. Tansanian hanke kehittää myös Puolustusvoimien ja Suomen osaamista biouhkien tunnistamisessa.

TANSANIASSA KARJA laiduntaa vapaasti luonnonpuistoissa villieläinten seassa.

– Taudit pääsevät leviämään vapaammin kuin kehittyneemmissä maissa, joissa karjaa kasvatetaan kontrolloiduissa olosuhteissa.

Eläinlääkärit ovat ottaneet veri- ja kudosnäytteitä eläimistä luonnonpuistoissa, jos karjaa on kuollut.

Suomalaiset ovat jo vieneet Tansaniaan kaksi kenttäolosuhteisiin suunniteltua mikrobien tunnistusjärjestelmää. Tarvittavia laitteita pystyy siirtämään paikasta toiseen kahdessa laukussa. Toisessa laukussa on pieni geenimonistuslaite, jolla mikrobit tunnistetaan. Toisessa laukussa tutkimiseen tarvittavat pipetit ja laboratorioreagenssit eli Katzin kansankielisesti kutsumat litkut. Kolmas tunnistusjärjestelmä ollaan vielä lähettämässä.

Katzin mukaan kenttäkelpoisella laitteella saadaan alustava tutkimustulos puolessatoista tunnissa. Se on valtava parannus siihen, että syrjäisissä kylissä otettaisiin näytteet, kuljetettaisiin pääkaupunkiin ja mahdollisesti vielä ulkomaille tutkittaviksi.

JOS KENTTÄTUTKIMUKSESSA huomataan merkkejä epidemian vaarasta, näytteet toimitetaan laboratorioihin tarkempiin tutkimuksiin. Tansanialaisilla on asiantuntemusta, minkä tautien esiintymistä on syytä tutkia.

– Jos naapurimaassa Keniassa on luonnossa ollut jotakin tautia, sen esiintymistä voidaan selvittää Tansaniassakin.

– Puhutaan ”One health” (yksi terveys)-konseptista. Eli ei voida puhua pelkästään ihmisten tervey­destä, vaan eläinten terveys tai ympäristön tila vaikuttavat kokonaisuuteen. Jos vaikka padotaan iso joki, hyttysten määrä voi lisääntyä merkittävästi ja hyttyset taas levittävät sairauksia.

SUOMALAISET kouluttavat tansanialaisia myös bioturvallisuudessa ja bioturvaamisessa. Bioturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijat työskentelevät turvallisesti niin, että eivät saa itse tai levitä tutkimiaan tauteja.

Bioturvaaminen taas on sitä, että huolehditaan, että tutkittavat mikrobit eivät pääse vääriin käsiin ja kukaan ei pääse tahallaan levittämään tauteja.

– Tansaniassa tällainen ajatus voi olla tuore. Lähdetään ihan siitä, että laboratoriot ovat lukittuina.

Asiasanat

Menot