fbpx
Uutiset

"Suomeen pitää houkutella 20 000 – 35 000 ulkomaalaista töihin" – EK esittää myös 70 prosentin palkkatukea, jos yritys työllistää turvapaikan saaneen

Elinkeinoelämän keskusliiton vaalitavoitteena on, että kaikkien ansiotuloverotusta kevennetään ja työllisyysaste saadaan 75 prosenttiin.
Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan ilmastohaasteen ratkaiseminen edellyttää laajamittaisia investointeja sekä olemassa olevaan teknologiaan että uusien vähähiilisten ratkaisujen synnyttämiseen.

Työnantajapuolta edustavan Elinkeinoelämän keskusliiton keskeinen tavoite tulevalle eduskuntavaalikaudelle on, että työllisyysaste saadaan yli 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan nykymenolla päädytään 73 prosentin työllisyyteen. EK julkisti tiistaina keinot, miten sen vaalitavoitteisiin ja ennusteita korkeampaan työllisyyteen päästään.

EK:n vaalitavoitteissa esitetään paljon myös lisämenoja. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoi, että kun työllisyys saadaan 75 prosenttiin, julkisella taloudella on 2 miljardia euroa enemmän rahaa käytössään. Lisärahoitusta voidaan Häkämiehen mukaan myös saada valtion omaisuuden myymisestä.

Yksi keino työllisyyden parantamisessa on kannustinloukkujen purkaminen. Työnteon pitää siis aina olla ihmiselle kannattavampaa kuin sosiaaliturvan varassa eläminen.

Jo aiemmin syksyllä EK esitti, että ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan ja lyhennetään tuen enimmäiskestoa 50 päivällä. Työttömyyden alussa tuki on nykyistä korkeampi. Työssä käyviä EK taas haluaa kannustaa verotuksen keventämisellä. EK:n mukaan ankara verotus vähentää kiinnostusta työhön ja vääristää pitkällä aikavälillä opiskelu- ja uravalintoja.

Yli vaalikausien ulottuvan veronkevennysohjelman tavoite pitää EK:n mukaan olla se, että keskituloisten ansiotuloverotus alennetaan pohjoismaiselle tasolle ja ylin marginaaliveroprosentti alennetaan korkeintaan 50 prosenttiin. Pienituloisilla korotetaan työtulovähennystä, niin että työn vastaanottamisesta tulee kannattavaa.

Tällä hallituskaudella perhevapaauudistus ei onnistunut. Häkämiehen mukaan ensi vaalikaudella perhevapaauudistus pitää saada aikaiseksi. Työllisyyden lisäksi se parantaa tasa-arvoa, kun naisten osuus työmarkkinoilla kasvaa. Tulosidonnaisia päivähoitomaksuja EK alentaisi noin 150 eurosta 130 euroon. Samalla kotihoidontukea lyhennetään niin, että sitä saa korkeintaan siihen asti, kun lapsi täyttää 1,5 vuotta.

 

Työntekoon oikeuttavien oleskelulupien käsittely liian hidasta

Kannustinloukkujen ja verotuksen lisäksi työllisyyteen vaikuttaa Häkämiehen mukaan yritysten osaajapula.

– Houkutellaan Suomeen nykyisen maahanmuuton lisäksi 20 000–35 000 kansainvälistä osaajaa ulkomailta 2023 loppuun mennessä.

Osaajia tarvitaan Häkämiehen mukaan kaikille aloille, yhtä lailla hoiva- ja ravintola-alan kuin pelialan osaajia. Jotta ulkomaista työvoimaa saadaan helpommin, pitää Häkämiehen mukaan työntekoon oikeuttavien oleskelulupien käsittelyajaksi asettaa yksi kuukausi. Nyt käsittelyajat ovat Häkämiehen mukaan kohtuuttoman pitkiä.

Hän kannustaa yrityksiä tarjoamaan harjoittelupaikkoja Suomessa opiskeleville ulkomaalaisille, niin että nämä voisivat harjoittelun jälkeenkin vielä jäädä töihin Suomeen. Häkämies esittää myös, että yritys saa jopa 70 prosentin palkkatuen, jos se työllistää oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijan.

– Vaikka se maksaa yhteiskunnalle aluksi, niin se maksaa myös itsensä takaisin verrattuna siihen, että maahanmuuttajat ovat pitkän aikaa vain työttöminä.

EK esittää myös pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten palkkatuen nostamista.

 

Osaamistakuu nuorten oppimiselle

EK perää tulevalta hallitukselta myös osaamistakuun tekemistä, niin että peruskoulun päättyessä jokainen nuori osaa sujuvasti lukea, kirjoittaa ja laskea.

– Jotkut haluavat vähentää nuorten syrjäytymistä pidentämällä oppivelvollisuutta. Meidän mielestämme on parempi keino puuttua jo peruskoulun alussa. Esitämme, että peruskoulun rahoitusta lisätään 100 miljoonalla eurolla, niin että lasten ja nuorten yksilöllistä tukea voidaan kouluissa lisätä.

Myös lapsiperheiden kotipalveluita EK ehdottaa parannettavan 100 miljoonalla eurolla.

EK esittää myös, että lyhyttä matematiikkaa lukiossa opiskelevien pitäisi se myös pakollisena kirjoittaa.

Työllisyyden parantamisen lisäksi EK katsoo, että tulevan hallituksen tärkeä tehtävä on ehkäistä ilmastonmuutosta. LM-HäSa

 

Vaalitavoitteita

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoitus 4%:iin BKT:sta 2030 mennessä, nyt osuus 2,7 %. Tavoitteena, että vaalikauden lopussa 300 miljoonaa euroa lisärahaa.

Päivähoitomaksua alennetaan noin 150 eurosta 130 euroon. 60 miljoonaa lisärahaa.

Syrjäytymisen ehkäisyyn 100 miljoonaa euroa lisää.

Alennetaan työn verotusta.

Korotetaan asumistuen omavastuuta.

Lisätään muuntokoulutusta.

Menot