Uutiset

Suomen ensimmäinen uraanilaitos sai valtioneuvoston luvan – Huolellinen ja pitkä lupaprosessi herättää luottamusta Terrafamen uraanituotantoon

Suomessa ei ole vielä koskaan toiminut uraanilaitosta. Kainuulaiset itse suhtautuvat varsin myötämielisesti luonnonuraanin talteenottoon.
Terrafame on laskenut, että uraanin talteenottolaitos työllistää Kainuussa suoraan 30 henkilöä ja välillisesti 50. Tämä on Kainuulle erittäin iso asia, kun siihen lasketaan vielä mukaan akkukemikaalitehtaan sadat uudet työpaikat. Kuva: Kainuun Sanomat
Terrafame on laskenut, että uraanin talteenottolaitos työllistää Kainuussa suoraan 30 henkilöä ja välillisesti 50. Tämä on Kainuulle erittäin iso asia, kun siihen lasketaan vielä mukaan akkukemikaalitehtaan sadat uudet työpaikat. Kuva: Kainuun Sanomat

Sotkamossa sijaitseva Terrafamen monimetalliyhtiö sai torstaina maan hallitukselta luvan maaperässä olevan luonnonuraanin talteenottoon ja jalostukseen.

Suomessa ei ole vielä koskaan toiminut uraanilaitosta. Talteenottolupa on ensimmäinen Suomessa siinä vaiheessa, kun se astuu voimaan.

Luvasta voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja näin varmasti tehdään. Luonnonsuojelujärjestöt Kainuussa ovat vastustaneet luvan myöntämistä.

Terrafame on arvioinutkin etukäteen, että hallituksen päätöksestä tullaan valittamaan, olipa päätös sitten myönteinen tai kielteinen. Valitusprosessi kestää noin kaksi vuotta.

Kainuulaiset suhtautuvat varsin myötämielisesti

Uraani on radioaktiivinen, säteilevä aine ja sitä käytetään ydinpolttoaineena. Talteenotto tarkoittaa ydinenergian käyttöä. On täysin selvää, että tämä huolettaa ja jopa pelottaa. Mutta kun tutustuu kaikkiin askeleisiin, joita kohti lupaa on otettu, tulee luottavainen olo.

Kainuulaiset itse suhtautuvat varsin myötämielisesti uraanin talteenottoon. Vastustusta ei ole viime aikoina kuulunut eikä näkynyt.

Myönteisyydestä kertoo sekin, että kun uraanilupa kävi Sotkamon kunnanvaltuuston päätöksenteossa, kunnalta tuli vahva kannatus uraanituotannon aloittamiselle. Tosin vasta äänestyksen jälkeen äänin 21–6.

Sotkamon kunnan näkemyksen mukaan on perustellumpaa ottaa uraani hallitusti talteen ja käyttää sitä hyödyksi kuin pitää sitä jätteenä, joka kuitenkin on käsiteltävä.

Kunta on vuorenvarmasti tutkinut asiaa ympäristönsuojelun näkökulmasta. Se haluaa suojella paitsi kainuulaista luontoa myös vilkasta Vuokatin matkailua, joka pian taas hiihtolomien aikaan kukoistaa.

Sotkamon kunnalla, jonka alueella Terrafamen valtavankokoinen kaivosalue sijaitsee, oli uraanilupaan harvinainen veto-oikeus. Jos valtuusto ei olisi kannattanut uraania, talteenoton suunnittelu olisi loppunut siihen.

Myös Kajaanin kaupungilla oli veto-oikeus, koska uraanilaitos sijaitsisi osittain sen mailla. Kajaanikin näytti vihreää valoa.

STUKilta piti tulla positiivinen turvallisuusarvio ja se tuli

Uraanilupaprosessi on ollut pitkä, sillä Terrafame jätti lupahakemuksen syksyllä 2017. Kahden ja puolen vuoden jälkeen lupa on tullut. Viime vaiheessa lupa pitkittyi, kun esittelevä ministeri eli elinkeinoministeri ja hänen esikuntansa vaihtuivat loppuvuonna.

Terrafame on ollut sitä mieltä, että on hyvä, kun viranomaiset tekevät luvan valmistelutyön mahdollisimman huolellisesti.

Käydäänpä läpi, mitä kaikkea uraanilupa on vaatinut.

Ensinnäkin lupa on käynyt läpi laajan lausuntokierroksen. Lausuntoja ja muistutuksia pystyi antamaan työ- ja elinkeinoministeriöön. Ministeriö järjesti Kainuussa kuulemistilaisuuksia.

Toiseksi Säteilyturvakeskus (STUK) tiedotti viime kesänä, että uraanin talteenottolaitos täyttää turvallisuusvaatimukset. STUKin mukaan luvan myöntämiselle ei ole estettä eikä se näe säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta estettä laitoksen käynnistämiselle.

Koko valmistelussa olikin ollut ehto, että STUKilta pitää tulla positiivinen turvallisuusarvio.

Kolmanneksi uraanituotantoa ydinmateriaalin osalta valvovat paitsi STUK myös kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan atomienergiayhteisö Euratom. STUKista on painotettu, että ydinmateriaaleja käytetään vain rauhanomaisissa tarkoituksissa. Käyttötarkoitustakin on nimittäin ihmetelty ja epäilty.

Neljänneksi: viimeisen vuoden sisällä uraanin talteenoton jäteasioihin ja toiminnan kestoon tehtiin ehdot.

Suomalainen yhteiskunta näytti juuri parhaimmat puolensa ja toimivuutensa

Ydinenergian käytöstä vastaava teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo kertoi muutama viikko sitten olevansa tyytyväinen, että turvallisuutta on käyty eri viranomaisten kanssa yhteistyössä niin paljon läpi. (LM 17.1.).

Kun suunnittelu on ollut näin tarkkaa ja huolellista, se herättää heti luottamuksen tunteen. Uraaniluvassa viranomaisten pitkäpinnainen asioiden tarkastelu on ollut pelkästään hyväksi. Tässä asiassa suomalainen yhteiskunta näyttää juuri parhaimmat puolensa ja toimivuutensa. Kansalainen voi luottaa.

Kun Terrafamen taustalla on Talvivaara-yhtiö ja sen kipsisakka-altaan vuoto loppuvuonna 2012, on selvää, että kaiken pitää mennä jatkossa täysin oikein – ja niin se tuntuu menevänkin.

Jo Talvivaara Oy sai aikoinaan Jyrki Kataisen (kok.) hallitukselta uraaniluvan, mutta se ei koskaan astunut voimaan. Nyt eletään täysin eri aikaa, ja Terrafame on saanut aikaan paljon myönteistä talouden kehitystä. Se rakentaa parhaillaan akkukemikaalitehdasta, jonka arvioidaan tuovan 200 miljoonaa uutta liikevaihtoa vuosittain.

Sähköautojen akkujen tuotannossa käytetään nikkeli- ja kobolttisulfaattia, ja niitä Terrafame alkaa tuottaa uudessa akkukemikaalitehtaassaan. Päämarkkina-alueena tulee olemaan Aasia.

Uraanilaitoksen arvioidaan tuovan lisää liikevaihtoa 10 miljoonaa euroa. Terrafame on laskenut, että uraanin talteenottolaitos työllistää Kainuussa suoraan 30 henkilöä ja välillisesti 50. Tämä on Kainuulle erittäin iso asia, kun siihen lasketaan vielä mukaan akkukemikaalitehtaan sadat uudet työpaikat.

Menot