fbpx
Uutiset

Suomen merialueella kalastettiin 148 miljoonaa kiloa lähinnä silakkaa ja kilohailia – ahven- ja kuhasaaliiden väheneminen taittui

Ahventa kalastettiin Suomen merialueilla viime vuonna 600 000 kiloa. Kuva: Riitta Salmi
Ahventa kalastettiin Suomen merialueilla viime vuonna 600 000 kiloa. Kuva: Riitta Salmi

Luonnonvarakeskuksen (Luke) torstaina julkistaman tilaston mukaan Suomen merialueen kaupallisen kalastuksen saalis oli viime vuonna 148 miljoonaa kiloa kalaa. Määrä oli seitsemän miljoonaa kiloa vähemmän kuin 2017.

Saalista oli silakkaa 126 miljoonaa kiloa ja kilohailia 16 miljoonaa kiloa. Näitä kaloja pyydetään troolilla avomerellä.

– Silakkakannat ovat vahvoja, joten Suomen kalastuskiintiö on suuri ja kiintiö on myös kalastettu. Kokonaissaaliin määrä on pysynyt korkeana koko 2010-luvun, kertoo Luken yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti.

Silakasta vain pieni osa päätyy suoraan ihmisten ravinnoksi, sillä silakka menee suurimmaksi osaksi teolliseen käyttöön, muun muassa rehun valmistukseen.

Viime vuosina onkin pohdittu, miten ilmastoystävällinen silakka voisi enemmän korvata lihaa suomalaisten ruokapöydissä. Lihan tuotanto kasvattaa meren ravinnekuormaa, kun taas silakan kalastuksen myötä ravinteita poistuu merestä.

Luken mukaan silakan dioksiinipitoisuudet ovat vähentyneet 2000-luvulla.

Arvo 36 miljoonaa euroa

Rannikolla valtaosa kalastajista pyytää saalista rysillä ja verkoilla. Rannikkokalastuksen määrä pieneni edelleen viime vuonna. Kalastajat kamppailevat taloudellisen kannattavuuden ja muun muassa hyljevahinkojen kanssa.

Rannikkokalastuksessa oli joidenkin lajien osalta pientä määrällistä kasvua.

– Rannikolta kalastettiin muun muassa siikaa 0,4, ahventa 0,6, kuhaa 0,2 ja lohta 0,2 miljoonaa kiloa. Ahven-, lohi- ja kuhasaaliiden pitkään jatkunut väheneminen taittui, mutta siikasaalis pieneni edelleen, Söderkultalahti kertoo.

Näistä pyyntimääristä ei voi Söderkultalahden mukaan vetää suoraa johtopäätöstä kalakantojen tilasta.

– Tutkijoiden mukaan viime kesän lämpö paransi kuhasaalista. Vielä keväällä kuhat olivat usein alamittaisia, mutta lämmin kesä nopeutti kasvua. Oli mukava huomata kasvua ahven- ja kuhasaaliiden osalta, hän toteaa.

Kokonaissaaliin arvo oli viime vuonna 36 miljoonaa euroa kalan verottomien tuottajahintojen perusteella laskettuna.

– Kotimaisen kalan kysyntä nosti useiden kalalajien tuottajahintoja edellisvuoteen verrattuna. Mahdollisia taustalla vaikuttavia syitä ovat kasvatetun kalan suhteellisen korkea hinta sekä lähiruoan kasvanut suosio, toteaa tutkija Antti Takolander Lukesta.

Kaupallinen kalastus merellä -tilasto perustuu Varsinais-Suomen ely-keskuksen ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen keräämiin rekisteritietoihin.

Kaikki kaupalliset kalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa aluksen koosta ja saalislajista riippuen joko suoraan mereltä, 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta tai kalastuskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Menot