fbpx
Uutiset

Suomen metsäala viilettää suhdannehuipulla ja sellun markkinatilanne jatkuu vahvana, kertoo Luken suhdannekatsaus

Suomen metsäalalla eletään nyt suhdannehuippua, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) suhdannekatsaus. Sen mukaan metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat, teollisuuspuun hakkuut lisääntyvät, kantohinnat nousevat ja liiketulos yksityismetsätaloudessa kohenee.

Sahatavaran keskimääräinen yksikköhinta nousee katsauksen mukaan tänä vuonna selvästi viime vuodesta kovan kysynnän ansiosta. Hintakehityksen uskotaan tasaantuvan ensi vuonna, kun sahatavaran vienti ja tuotanto kasvavat maltillisesti.

– Voimakasta suhdannekäännettä ei odoteta, sillä sahatavaran kysynnän kasvu on tärkeimmillä vientimarkkinoilla vahvemmalla pohjalla kuin edellisessä suhdannehuipussa 2007, katsauksessa sanotaan.

Vientimäärä laskee viime vuodesta hieman Kiinan viennin notkahtamisen takia. Sitä kuitenkin paikkaa kasvu muilla vientialueilla, katsauksessa sanotaan. Määrissä mitattuna Egypti on edelleen Suomen sahatavaran viennin tärkein kohdemaa.

Luken Metsäsektorin suhdannekatsaus kuluvalle ja ensi vuodelle julkaistiin tänään.Sellun tuotannon ja viennin arvioidaan kasvavanSellun tuotannon arvioidaan kasvavan noin kahdeksan prosenttia ja viennin 13 prosenttia. Katsauksen mukaan luvut selittyvät kapasiteetin suurella kasvulla.

– Sellun kysyntään vaikuttaa myös Kiinan kierrätyskuidulle asettamat tuontirajoitukset, mikä on osin johtanut kierrätyskuidun korvaamiseen sellulla, katsauksessa sanotaan.

Pitkäkuituisen sellun hinta on Luken mukaan noussut samalla, kun tarjonta on ollut vähäistä kysyntään nähden. Sellun markkinatilanteen uskotaan jatkuvan vahvana ensi vuonna. Myös vienti ja tuotanto kasvavat hieman, mutta vientihinnan odotetaan laskevan neljä prosenttia tämän vuoden tasosta, katsauksessa sanotaan.

Paperin kysyntä on laskenut Euroopassa edelleen tänä vuonna, mutta samalla monien paperilajien hinnat ovat nousseet, Luke kertoo. Eurooppalaisen kysynnän vähentymisestä huolimatta paperin vienti Suomesta on kasvanut.

– Viennin kasvua selittävät muun muassa kapasiteetin sulkemiset Euroopassa sekä korkeasta markkinasellun hinnasta saatava kilpailuetu, katsauksessa sanotaan.

Suomalaisen paperin viennin, tuotannon sekä vientihinnan arvioidaan kasvavan tänä vuonna kolme prosenttia. Ensi vuonna viennin ja tuotannon odotetaan laskevan hieman, mutta vientihinnan nousevan, Luke kertoo.

Asiasanat

Menot

Uusimmat