fbpx
Uutiset

Suomen ratahankkeet kovassa kilpailussa EU-rahoista – "Uskomme, että tulemme pärjäämään"

Euroopan unionin ratahankkeisiin jakamasta rahoituksesta käydään kovaa kisaa. Keskeinen peruste rahoitettavien hankkeiden valinnassa on niiden valmiusaste. Suomi hakee ratarahoitusta viidelle hankkeelle yhteensä 76,85 miljoonaa euroa.
Suomi haluaisi saada EU-rahaa suunnittelutyöhön Turun tunnin junaan ja Suomi-rataan Helsingistä Tampereelle. Pienempiä potteja haetaan Pasila-Riihimäki rataosuudelle ja Vantaan ratikalle Kuva: Joel Maisalmi
Suomi haluaisi saada EU-rahaa suunnittelutyöhön Turun tunnin junaan ja Suomi-rataan Helsingistä Tampereelle. Pienempiä potteja haetaan Pasila-Riihimäki rataosuudelle ja Vantaan ratikalle Kuva: Joel Maisalmi

Suomi kisaa EU:n ratahankkeisiin jakamista tukirahoista 180 muun hankkeen kanssa, mikä tarkoittaa, että Suomen hankkeiden pitää olla kärkipäässä saadakseen EU-rahoitusta. Tämä käy ilmi komissiolta saaduista tiedoista. Laskennallisesti potista riittää rahoitusta vain noin neljäsosalle hankkeista.

Keskeinen rahanjakokriteeri on hankkeiden valmiusaste.

– Olemme tehneet hartiavoimin hyvää valmistelutyötä. Rahoituksen haun ohjeistusta on luettu tarkkaan ja mietitty, mille hankkeelle kannattaa hakea tukea, sanoo liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Suomi hakee Turun tunnin junan ja Suomi-radan suunnitteluun Euroopan komissiolta rahoitustukea. Lisäksi rahoitusta haetaan Espoon radan suunnitteluun, Pasila–Riihimäki-radan parantamiseen ja Vantaan ratikalle. Yhteensä haetaan 76,85 miljoonaa euroa.

Rahoitusta haetaan verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF Connecting Europe Facility), joka edistää Euroopan laajuisen TEN-T -liikenneverkon investointeja.

Onnistuakseen mahdollisimman hyvin Suomi on pilkkonut rahoitushakemuksensa viideksi erilliseksi hankkeeksi.

– Uskomme, että tulemme pärjäämään kilpailussa muiden hankkeiden kanssa, sanoo Vihavainen-Pitkänen.

Hallitus lupasi käynnistää kolme ratahanketta

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) ja sittemmin Sanna Marinin (sd.) hallitukset kirjasivat hallitusohjelmiinsa, että hallitus käynnistää kolme ratahanketta. Hallituksen aktiivisuus on kohdistunut Turun tunnin junaksi -kutsuttuun Turun suunnan ratahankkeeseen ja Suomi -rataan, joka tarkoittaa päärataa Helsingistä Tampereelle.

Neuvottelut hankeyhtiöiden perustamisesta junnasivat kuukausikaupalla ratavarren kuntien kanssa, kunnes ne saatiin helmikuussa valmiiksi. Yhtenä vauhdittajana oli EU-rahoituksen hakuaikataulu.

Iso potti EU:n itäosien köyhille jäsenmaille

EU:n CEF-rahoituksessa ei ole maakohtaisia kiintiöitä, vaan rahoista kilpailevat kaikkien jäsenmaiden hankkeet keskenään.

Komissio arvioi ja valitsee hankkeet ulkopuolisten riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella.

Yksi poikkeus kilpailuperiaatteen noudattamisesta kuitenkin on. EU:n heikommin kehittyneille niin sanotuille koheesiomaille on varattu osassa CEF-rahoitusta oma kiintiönsä.

Esimerkiksi Suomea kiinnostavasta 1,1 miljardin euron osarahoituspotista yli puolet, 600 miljoonaa euroa, on varattu koheesiomaille.

Koheesiomaihin kuuluu 15 EU:n 27:stä jäsenmaasta. Koheesiomailla tarkoitetaan itäisen EU:n jäsenmaita, joiden bkt jää alle 75 prosenttiin EU:n keskiarvosta.

Suomella on hyvä historia CEF-rahojen saamisessa. Edellisellä rahoituskaudella 2014-2019 Suomi sai 44 hankkeeseen 179,6 miljoonaa euroa. Rahat menivät suurelta osin satamahankkeisiin.

Tosin suuret jäsenmaat kahmivat yleensä myös suuret rahat liikennehankkeillaan. Saksa sai samalla jaksolla 111 hankkeeseen 2,3 miljardia euroa. Niillä rahoitettiin Saksassa pääasiassa rautateiden rakentamista.

Hankkeita 262,

EU jakaa käynnissä olevalla rahoituskierroksella CEF-rahoitusta liikennehankkeisiin 1,4 miljardia euroa. Hakemuksia tuli jäsenmaista 262 hankkeeseen 4,5 miljardin euron verran.

Rahoilla tuetaan kaikkien liikennemuotojen; rautateiden, teiden, satamien ja lentokenttien rakentamista. Rahoitusta ei ole jyvitetty maakohtaisesti, mutta heikommin kehittyneille 15 koheesiomaalle on noin puolet 1,4 miljardin euron potista.

Suomen ratahankkeet, Turun tunnin juna ja Suomi-rata, kilpailevat 1,1 miljardin euron suunnittelurahoituspotista. Samoja rahoja tavoittelee 180 hanketta eri EU-maista, yhteissummaltaan 4 miljardia euroa.

Suomen tavoitteena on saada potista 76,85 miljoonaa euroa Turun tunnin junaan ja Suomi-rataan liittyvään suunnittelutyöhön sekä lisäksi Pasila-Riihimäki- radan parantamiseen ja Vantaan ratikalle.

Menot