fbpx
Uutiset

Suomen Yrittäjät: Lisää paikallista sopimista, takaisinottovelvoite pois ja ensimmäinen sairauspäivä palkattomaksi

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vaatii lisää paikallista sopimista.

Samaan aikaan kun ammattijärjestöt suunnittelevat hallituksen esittämää irtisanomissuojan heikentämistä vastaan suunnattujen työtaistelutoimien laajentamista, Suomen Yrittäjillä tarjoaa omia vaihtoehtojaan, joilla järjestön mielestä voitaisiin helpottaa työllistämistä.

– Jos irtisanomissuojan keventäminen ei onnistu, on etsittävä muita vähintään yhtä vaikuttavia toimia, toteaa Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen järjestön julkaisemassa tiedotteessa.

– Ei käy, että korvaava esitys on joku lumelääke vailla vaikutusta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa Yrittäjien nyt esittämillä vaihtoehdoilla on sama työpaikkoja lisäävä vaikutus kuin henkilöperusteisen irtisanomisen perusteiden keventämisellä. Arvio on liikkunut 10 000 ja 20 000 välillä.

Ensimmäinen vaihtoehto olisi Yrittäjien mukaan uudistaa työaikalakia. Järjestäytymättömiltä yrityksiltä poistettaisiin sopimisen kiellot ja niille annettaisiin sama liikkumatila, joka on työnantajaliittoihin kuuluvilla yrityksillä.

Yrittäjät esittää, että paikallinen sopiminen olisi mahdollista luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa myös niissä tapauksissa, joissa yleissitova työehtosopimus määrää luottamismiehen osapuoleksi.

Tämä olisi järjestön mukaan vaikuttava toimi, joka kohdistuisi noin 50 000 yleissitovan kentän työnantajayritykseen eli valtaosaan työnantajayrityksistä.

– Suomessa on noin 90 000 työnantajayritystä, joista luottamusmies on arviolta vain 3 000 – 5 000 yrityksessä. Työnantajaliittoihin kuulumattomia yrityksiä on noin 50 000 ja vapaassa kentässä on noin 20 000 yritystä, jotka ovat luottamusmieslukon ulkopuolella, Pentikäinen sanoo.

Toisena vaihtoehtona Suomen Yrittäjät esittää takaisinottovelvoitteen muuttamista sekä sunnuntai- ja ylityökorvauksista sopimista paikallisesti. Paketin osana on ensimmäinen sairauspäivän muuttaminen palkattomaksi.

Yt-neuvottelujen jälkeisestä irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuudesta luovuttaisiin kokonaan. Velvollisuus tarjota auki tulevaa työpaikkaa on nykyään neljä kuukautta työsuhteen päättymisestä.

Sunnuntaikorvauksista ja ylityökorvauksista pitäisi Yrittäjien mielestä voida sopia työntekijän ja työnantajan kesken. Jos paikallista sopua ei synny, mennään työehtosopimuksen ja työaikalain mukaan.

– Monet pienet ravintolat ja liikkeet ovat sunnuntaisin kiinni, koska yrityksillä ei ole varaa pitää niitä auki, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät esittää myös, että ensimmäinen sairauspäivä muutetaan palkattomaksi. Ruotsissa lakia muutettiin vuonna 1993. Lainmuutoksen jälkeen yhden päivän sairauspoissaolot ovat Pentikäisen mukaan vähentyneet Ruotsissa lähes puoleen.

Menot