Uutiset

Suomi on vielä etanolin kehitysmaa

Bioetanoli tulee ennemmin tai myöhemmin

Paineet kotimaisen bioetanolin liikennekäytön ja valmistuksen aloittamiseksi kasvavat päivä päivältä.

Suomi on bioetanolin takapajula, sillä pääasiallinen tuote, mihin etanolia valmistetaan, on viina. Pääasiassa ohrasta valmistettavan tisleen vuosituotanto on tällä hetkellä 25 miljoonaa litraa.

Brasiliassa bioetanoli ja -kaasu ovat ajoneuvojen tärkein polttoaine.

Alkoholilla käyviä autoja ei Suomen teillä vielä huristele, polttoaine-etanoli on edelleenkin vasta selvitysvaiheessa.
Lähtökohdat liikenne-etanolin käyttöönotolle ovat edulliset. Bensiini ja dieselöljy ovat kuluttajille sietämättömän kalliita eikä niiden hinnan tuntuva alennus ole edes näköpiirissä. Maailma on myrskyineen ja sotineen ja rajallisine maaöljyvaroineen tuomittu pysyvästi kalliin öljyn aikakauteen. Halpakausi on pysyvästi ohi.

EU rohkaisee bioaineisiin
Toisekseen Euroopan unioni hätistelee jäsenmaitaan ottamaan etanolin tosissaan. Uusi biopolttoaineita koskeva lainsäädäntö sallii jäsenmaiden vapauttavan biopolttoaineet täysin polttoaineverosta.

EU on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2010 mennessä 5,75 prosenttia kaikesta liikenteen käyttämästä polttoaineesta olisi biopohjaista. Vuonna 2020 liikenteessä palavasta polttoaineesta viidesosa olisi bio- tai kaasupohjaista.

Paineita etanolin esiinmarssiin lisää myös maatalouden ylituotanto ja Kioton ilmastosopimus. Osa pelloista voitaisiin käyttää energiantuotantoon ja biopolttoaineilla tavoiteltaisiin niin ikään päästöjen vähentämistä.

Brasiliassa palaa etanoli
Etanolin liikennekäytön suurvalta on eteläamerikkalainen Brasilia, jossa raaka-aineena on sokeriruoko.

Maa tuottaa vuosittain noin 146 miljoonaa hehtolitraa etanolia. Kakkosena on USA 143 miljoonalla hehtolitrallaan. Siellä etanoli valmistetaan pääosin maissista ja tuotannon arvioidaan tänä vuonna ylittävän Brasilian tuotannon.

EU:ssa etanolin polttoainekäyttö oli viime vuonna 6 miljoonaa hehtolitraa.

Ruotsissa toimii yksi tehdas ja toista ollaan rakentamassa Tukholman lähistölle. Agroetanol -niminen yritys tuottaa vuosittain noin 60 000 tonnia valmista tavaraa noin 150 000 viljatonnista. Naapurissa bioetanoli on vapautettu kokonaan polttoaineverosta vuosiksi 2005-2008.

Saksassa toimii kolme tehdasta, jotka jalostavat etanolia rukiista ja vehnästä. Maassa tuotetaan etanolia puoli miljoonaa tonnia.

Tehtaat hankkivat raaka-aineensa vapailta markkinoilla ja ruistonni maksaa 70-80 euroa. Saksassa bioetanoli on vapautettu verosta, samoin biodiesel. Verovapautta harkitaan vuosittain ja nyt keskustellaan siitä, tarvitaanko edelelleen täyttä sadan prosentin verovapautta, vai voitaisiinko prosenttia laskea öljyn hinnannousun takia.

Verokohtelu ja hinta kynnyskysymyksiä
Maa-ja metsätalousministeriön bioetanolia käsittelevän taustamuistion mukaan eri puolilla maata on vireillä muutamia selvityksiä, jotka tähtäävät tuotannon käynnistämiseen.

Ainakin toistaiseksi kannattavuuden edellytyksenä on helpotus polttoaineverosta. Toistaiseksi päätöksiä verohelpotuksista ei ole olemassa. Asia on poliittisesti vaikea, valtio ei hevin luovu verotuloistaan.

Polttoaine-etanolin valmistus voisi olla Suomessa kilpailukykyistä verrattuna muun Euroopan valmistukseen, mutta ei kilpailukykyistä maailmanmarkkinahintaisen bioetanolin kanssa.

Esimerkiksi Saksassa tuotantokustannukset olivat viime vuonna noin 50 senttiä litralta, mutta brasilialainen etanoli maksoi Rotterdamin satamaan tuotuna 19,5 senttiä litralta.

Vastaavasti kotimaisesta ohrasta valmistettu etanoli ilman investointikuluja ja yrityksen voittoja arvioidaan maksavan 50-53 senttiä litralta. Sokerijuurikkaasta valmistettu aine kohoaisi tätäkin korkeammaksi.

Muistion mukaan selvitysvaiheessa olevat tehdashankkeet ovat noin 50 000 – 80 000 tonnin laitoksia. Yhden tuotanto vastaisi 2-3 prosentin osuutta maamme vuotuisesta liikennepolttonesteiden kulutuksesta. (HäSa)

Päivän lehti

24.11.2020

Fingerpori

comic