Uutiset

Suomi tarvitsee kristillisdemokratiaa

Hämeen Sanomat käsitteli pääkirjoituksessaan 1.9.2006 kristillisdemokraattien tulevaisuuutta.

Puolueemme on osa pohjoismaisittain ja kansainvälisesti tunnettua kristillisdemokraattista poliittista liikettä, jolla on paikkansa ja tulevaisuutensa myös Suomessa.

Kokoomus ei suinkaan edusta kristillisdemokraattista ideologiaa. Iso osa puolueväestämme tulee vasemmistolaisesti ajattelevasta työväen taustasta.

Monelle kristillisdemokraatille kokoomus näyttäytyy markkinaliberalistisena kovien arvojen rahapuolueena, kun taas kristillisdemokraatit korostavat ihmisarvon ensisijaisuutta poliittisessa päätöksenteossa. Ihmisarvo on aina markkina-arvoja tärkeämpää. Siksi kristillisdemokraatit asettavat poliittisessa päätöksenteossa etusijalle elämän ja hengen kannalta keskeiset palvelut, esimerkiksi terveydenhoidon.

Haluamme myös puolustaa niitä yhteiskunnan heikkoja, jotka eivät itse kykene sitä puolestaan tekemääns.

Kristillisdemokraatit myös korostavat perheen keskeistä asemaa hyvinvointipolitiikassa. Markkinaliberalistisessa individualismissa ihminen on oman onnensa seppä ja sosialistit taas korostavat valtiota hyvinvoinnin tuottajana. Kristillisdemokratiassa nähdään, että hyvinvointi tuotetaan tehokkaimmin ihmisten luontaisissa lähiverkostoissa, ennen muuta perheessä.

Kristillisdemokraatit ovat suuntaamassa tuleviin eduskuntavaaleihin hyvässä yhteishengessä – vihjailua puolueen rivien hajanaisuudesta en tunnista oikeaksi.

Pääkirjoituksessa mainitun Hiltusen ratkaisua tulkitsen vaalimatemaattiseksi, en ideologiseksi. Satakunta on yksi niistä vaalipiireistä, joissa äänikynnys on noussut kohtuuttoman korkeaksi epäoikeudenmukaisen vaalilain vuoksi. Vaalilainsäädäntö tulisi pikaisesti korjata, jotta alueellinen demokratiavaje poistuisi ja äänestäjien tahto vaaleissa konkretisoituisi. Viime eduskuntavaaleissa kristillisdemokraatit menettivät laskennallisesti neljä edustajanpaikkaa tämän vuoksi.

Kaikki puolueet ovat periaatteessa sitoutuneet vaalilain korjaamiseen, mutta suuret puolueet jarruttelevat muutosta saamansa ansiottoman edun vuoksi.

Puolueesta toiseen siirtymiset ovat aivan luvallisia ja luonnollisia – varsinkin jos ne tapahtuvat aatteellisista syistä. Monet keskeiset kristillisdemokraattisetkin vaikuttajat ovat siirtyneet puolueeseemme toimittuaan aiemmin jonkun toisen puolueen riveissä. Suomalaisen demokratian vahvuus on monipuoluejärjestelmässä, jossa parhaiten kanavoituu kansalaisten mielipiteiden ja arvojen kirjo.

Kokoomuksen pyrky hallituspuolueeksi näkyy valitettavasti myös vastuuttomana oppositiopolitiikkana. Kokoomus vaatii samanaikaisesti mittavia tulosiirtoja, verokevennyksiä ja vieläpä valtionvelan lyhentämistä. Miksi media ei ota kokoomusta kiinni tästä mahdottomasta yhtälöstä, joka johtaisi toteutuessaan Suomen konkurssiin?

Päivi Räsänen

Kristillisdemokraattisen puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja

Riihimäki

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic