Uutiset

Suomi tarvitsee ihmisläheisen presidentin

Oikeudenmukaisempi maailma on myös turvallisempi maailma.

Presidentinvaalien kampanjointi jatkuu ja toisen kierroksen äänestys – Halonen-Niinistö – lähestyy vauhdilla. Kansalle on tarjolla tietoa näistä ehdokkaista entistä enemmän ja erilaisia tilaisuuksia, joissa tavata poliittisia toimijoita.

Prosessi on tärkeä osoitus suomalaisesta demokratiasta.

Kerrankin ehdokkaiden välillä käydään syvää poliittista keskustelua. Arvomaailmoiden erot tulevat nyt selvemmin esiin.

Tarjan kannatusta ei osteta kalliilla mainoksilla, vaan hän ansaitsee sen sillä, miten hän on hoitanut tehtäviään valtion johdossa. Tarja on aito ihminen, oma itsensä kuin yksi meistä. Kampanjassakaan hän ei ole yrittänyt esittää muuta kuin mitä hän on. Hän ei tarvitse suuria elkeitä eikä koreilua, vaan hän on saavuttanut kansansuosionsa aivan tavallisena ihmisenä, mutta osaavana ja älykkäänä, myös tunneälyltään vahvana. Hänellä on sydän ja äly paikallaan.

Tarjan tapa kohdata toinen ihminen on myös ainutlaatuisen lämmin. Tarja kohtaa aidosti kaikki ihmiset, muistaa vähemmistöt ja sorretutkin.

Tarja kantaa huolta niidenkin elämästä, joilla ei pyyhi hyvin. Hän on hyvinvointiyhteiskuntamme vankkumaton puolustaja ja ulkopoliittisten kysymysten ykkösasiantuntija. Yhteiskuntamme tarvitsee myös hänen uuden vuoden puheessaan esiin ottamaa tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvun kritiikkiä.

Tarvitsemme presidentin, joka korostaa myös globaalia oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia ja solidaarisuutta. Oikeudenmukaisempi maailma on myös turvallisempi maailma. Myös ympäristöasiat ovat Tarjasta tärkeitä.

Presidentin varsinainen toimivalta rajautuu pitkälti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tarja on hoitanut kuusi vuotta menestyksellisesti tasavallan presidentin tehtävää, ollut ulkoministerinä ja monissa kansainvälisissä tehtävissä. Hän on luonut hyvät toimivat suhteet muiden maiden johtajiin. Näin hyviä lähtöasemia presidentin tehtävän hoitamiseen ei hänen kilpailijallaan ole.

Presidenttinä Tarja Halonen pystyy toimimaan myös mielipidevaikuttajana ja arvojohtajana, jota koko ajan koveneva ja talouden ylimahdin sanelema maailma tarvitsee nyt kipeämmin kuin ehkä koskaan.

Harmittavaa kampanjoinnin aikana on ollut joidenkin taustajoukkojen harjoittama toisten ehdokkaiden moittiminen ja mustamaalaaminen.

Mielestäni silloin, jos luottaa oman ehdokkaansa hyvyyteen, itsetunto on niin vahva, ettei toisten ehdokkaiden vaalikampanjointiin tarvitse puuttua. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen.

Suurin uhkamme vaaleissa on passivoitumisen uhka, mitä vallitseva hyvä tilanne voi ruokkia. Tavalliset ihmiset, puhumattakaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, jättävät helposti äänestämättä. Niin ei saisi tapahtua.

Äänestäminen on meidän jokaisen kansalaisoikeus. Oman äänestämisemme lisäksi olisi syytä muistuttaa myös tuttavia ja naapureita äänestämisen merkityksestä. Vain annetut äänet lasketaan.

Satu Taiveaho

kansanedustaja (sd.)

Hämeenlinna

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic