fbpx
Uutiset

Superin ja Tehyn jäsenet saaneet maksamatta jääneita ansioita takautuvasti - suurimmat maksut tuhansia euroja

Lähi- ja perushoitajaliitto Superista arvioidaan, että väärin maksetuista palkoista aiheutuu takautuvasti työnantajille noin 20 miljoonan euron maksupotti. Taustalla on aiemmin tänä vuonna tehty havainto, että monet kunnat ovat maksaneet työntekijöilleen alempaa palkkaa epäpätevyyden perusteella, vaikka kunta-alan sopimusmääräykset muuttuivat 2012. Käytännössä esimerkiksi monilta ammattiin opiskelevilta oli automaattisesti alennettu palkasta enimmillään 10 prosenttia puuttuvan koulutuksen takia, vaikka he tekivät vaatimustasoltaan samaa työtä kuin muutkin työntekijät.

Super ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kertoivat kesällä, että ne selvittävät luottamusmiesten avulla, kuinka monille niiden jäsenille kunnat ovat maksaneet palkkaa väärin perustein.

– Jotkin kunnat ja kaupungit, kuten Espoo, ovat korjaamassa tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmäänsä. Sanoisin, että kunnat ovat aktiivisesti korjaamassa virhettään, Superin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen sanoo.

Myös Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja kertoo, että Tehyn näkökulmasta korjausliike on lähtenyt rullaamaan.

– Luottamusmiehet ovat paikallisella tasolla saaneet selvitettyä tapauksia eli on jo maksettu takautuvasti epäpätevyysvähennyksiä, joille ei ole ollut perustetta. Osa työnantajista on alkanut selvittämään asiaa oma-aloitteisestikin, Rapinoja sanoo.

Superilla joitain riitatapauksiaTehyllä ei Rapinojan mukaan ole ainakaan toistaiseksi yhtään riitatapausta epäpätevyysvähennyksiin liittyen. Superilla puolestaan on Hiilisen mukaan joitain riitatapauksia.

– Puolen vuoden päästä tiedämme paremmin, kuinka monta riitaa tuli. Ihan jokainen kunta ei ole lähtenyt ihan suoriltaan korjausliikkeeseen mukaan, joten olemme joutuneet vääntämään sitten puolin ja toisin niitä asioita. Meillä on yksi isompi tapaus, joka on mahdollisesti menossa oikeuteen, Hiilinen sanoo.

Superin arvion mukaan väärää palkkaa on maksettu noin 1 600 työntekijälle vuositasolla. Myös Tehystä arvioidaan, että asia koskee tuhansia työntekijöitä. Superin Hiilisen mukaan suurimmat takautuvasti maksetut palkat yksittäiselle työntekijälle ovat pyörineet 5 000 euron tuntumassa. Myös Tehyn Rapinoja arvioi, että takautuvasti maksetut palkat vaihtelevat sadasta eurosta muutamiin tuhansiin.

Väärin perustein palkkaa saaneita on erityisesti varhaiskasvatuksessa ja sosiaalihuollossa.Korjatut epäpätevyysvähennykset pyörineet muutamissa prosenteissaKuntia ja kuntayhtymiä edustava Kuntatyönantajat KT on saanut kesästä lähtien kymmeniä kyselyjä, jotka liittyvät väärin maksettuihin palkkoihin. Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas kertoo, että kyselyt liittyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) oikeaan tulkintaan. KT kehotti kesällä työnantajia selvittämään väärin maksettuja palkkoja.

– Työnantajat ovat nyt korjanneet menettelyään jatkoa ajatellen, Nybondas-Kangas sanoo.

Superin Hiilinen huomauttaa, että tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän korjaamisen myötä työnantaja voi edelleen maksaa epäpätevyyspalkkaa, mutta korjausliikkeen myötä vähennyksen pitäisi olla työehtosopimuksen mukainen.

– Mitä olen tähän mennessä nähnyt uusittuja arviointijärjestelmiä, niin vähennys on pyörinyt 3-5 prosentissa eli ei aivan kymmenessä prosentissa mennä, Hiilinen sanoo.

Perusteettomat epäpätevyysvähennykset nosti kesällä esiin sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentia-lehti.

Asiasanat

Menot