fbpx

Suu säkkiä myöten!

 

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto joutuu kamreerin hommiin 11.6. kokouksessaan. Viime vuoden tilinpäätökseen liittyen tilintarkastajat ovat vaatineet pikaisia toimia kaupungin talouden tervehdyttämiseksi. Pikaisesti valmisteltu paketti pitää sisällään menosäästöjä, tulojen lisäämistä ja omaisuuden myyntiä vajeen paikkaamiseksi.
 
Kun verotulot putosivat kolme vuotta sitten nopeasti kansainvälisen talous- ja työllisyyskriisin seurauksena, tehtiin niin Hämeenlinnassa kuin useimmissa muissakin kunnissa tietoinen päätös siitä, että suhdannelaskua ei kärjistetä alueellisesti toimintojen alasajolla. Parin vuoden velkaantumisella on pehmennetty yksityiseltä puolelta kuntatalouteen koituvia ongelmia. Mutta pitempään ei lisävelalla voida taloutta hoitaa kunnissa eikä kokonaisissa kansantalouksissakaan, kuten Kreikka viimeistään on karvaasti opettanut.
 
Palvelujen tuottamisen tehostamisella on haettava pysyviä säästöjä, ei hetken taikatemppuja. Työn sisältöihin, työyhteisöjen kehittämiseen työntekijöitä itseään kuunnellen on paneuduttava julkista sektoriamme uudistettaessa. Ulkoistaminen ja yksityistäminen eivät käy patenttilääkkeeksi, vaan voivat johtaa pahimmoillaan paikalliseen monopolihinnoitteluun. Ensisijaista on parantaa työn tuottavuutta ja palvelujen osuvuutta kunnan omassa organisaatiossa.
 
Selviä säästökohteita löytyy energia- ja kiinteistökuluista. Rakennuskannan kunnossapito suunnitelmallisine peruskorjauksineen täytyy saada ajan tasalle.
 
Myyntikohteina on mainittu kaupungin joidenkin yrityskiinteistöjen sekä kaavoitettujen ja rakennettavien maa-alueiden , kuten Kirstulan autokauppahankkeen, tehostettu realisointi. On luonnollista vapauttaa pääomia jo rakennetuista kohteista, jotta kaupungilla on varaa edesauttaa uusien työpaikkojen ja toimitilojen rakentamista. Kaupungin perustehtävien kannalta toissijaista varallisuutta voidaan perustellusti myydä laveamminkin. Monipuoliseksi matkailu- ja virkistyskokonaisuudeksi kehittynyt Vanajanlinnan alue esimerkiksi ei kaipaa enää Hämeenlinnan kaupunkia omistuspohjaansa, jos ostajia kunnon hinnalla löytyy.
 
Verojen kiristyksessä on varoituksen sana paikallaan. Yli valtakunnallisten keskiarvojen ei pidä mennä – ja verotuksen oikeudenmukaisuutta on varjeltava niin meillä kuin valtakunnankin ratkaisuissa.
 
Uusia kustannus- ja takausvastuita Hämeenlinnan kaupungin ja kaupunkikonsernin on vältettävä tarkoin. Sinisilmäisiä Toriparkki- tai kerskarakentamissuunnitelmia ei pidä hyväksyä. On keskityttävä peruspalveluihin, työllisyyteen ja terveeseen elämään.
 

Menot