Kolumnit Uutiset

Taidenäyttelyn kävijä oli ymmällään - ei ymmärtänyt taideteoksia!

Oletko nähnyt joskus tällaista otsikkoa lehdessä? 

Minä en ole.

Taidetta voi olla joskus vaikea ymmärtää. 

Yhtä vaikeaa voi olla ymmärtää sitä, mitä taiteesta kerrotaan.

Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä tarvitsee selkokieltä.

Selkokielestä voi joissakin tilanteissa olla hyötyä myös isommalle ihmisjoukolle.

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu niin, että sitä on helppo lukea ja ymmärtää. 

Selkokielen kohderyhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset, vanhukset ja ihmiset, jotka ovat muuttaneet Suomeen muualta.

 

Suomessa on paljon taiteen tekijöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

On taiteen harrastajia ja opiskelijoita.

Joidenkin työnä on tehdä taidetta. 

Esimerkiksi Nastolassa, Tampereella ja Lieksassa erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat voivat tehdä taidetta työtoiminnassa useana päivänä viikossa.

 

Jokainen kokee taiteen omalla tavallaan. 

Aina taiteen katsomisessa ei tarvita sanoja. 

Silti on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus ymmärtää taidepuhetta. 

Taidepuhe on keskustelua taiteesta.

Tätä keskustelua käyvät taiteen alan ammattilaiset,

kuten taidemuseoiden työntekijät, taidekriitikot ja taiteilijat.

 

On helpompi puhua taiteesta, kun on yhteinen kieli.

Asiantuntijoiden puhe taiteesta on kuitenkin joskus sellaista, että muiden on vaikea ymmärtää sitä.

Taidemuseoissa ja näyttelyissä tekstit ovat yleensä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Noin puoli miljoonaa ihmistä ei ymmärrä näitä tekstejä. 

Silloin on vaikeaa osallistua yhteiseen keskusteluun taiteesta.  

Minun mielestäni olisi hienoa, jos taiteesta kerrottaisiin myös selkokielellä. 

 

Varsinkin erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille on tärkeää, että he voivat osallistua taidepuheeseen. 

Silloin he voivat hahmottaa paremmin taidetta yleisesti ja omaa taidettaan suhteessa muuhun taiteeseen.

Lisäksi he voivat tuntea, että he kuuluvat osaksi taideyhteisöä. 

Se on yhdenvertaisuutta. 

 

Enemmistö Suomessa ymmärtää yleiskieltä. 

Myös monille heistä taidepuhe on vaikeaa. 

Selkokielisestä taidepuheesta voisivat hyötyä monenlaiset ihmiset. 

Ehkä taidemuseoon olisi helpompi mennä, kun ymmärtää, mitä taiteesta sanotaan. 

Lisää tietoa selkokielestä on Selkokeskuksen verkkosivuilla: 
http://selkokeskus.fi/

Kirjoittaja on Kettukin toiminnanjohtaja, Hämeenlinna
paivi.lilja@kettuki.fi

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic