Uutiset

Taideopetuksen yhteistyö on sujunut hyvin

Viitaten 28.1.2007 Hämeen Sanomien kulttuurisivuilla olleeseen artikkeliin, jossa käsiteltiin Voipaalassa 27.1.2007 avattua Pohjoisenpuoleista-näyttelyä, haluaisin tarkentaa siinä ollutta erillisjuttua Lapin yliopiston avoimen yliopiston kautta järjestettävistä kuvataiteen opinnoista.

Opinnot noudattavat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataideopintojen perusopintoja (entinen kuvataiteen approbatur). Vanajaveden opisto järjestää nämä opinnot Hämeenlinnassa yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taide- ja kulttuuriopintojen laitoksen kanssa, joka vastaa kurssin sisällöstä ja hyväksyy opettajat.

Lehtiartikkelin otsikot olivat varsin raflaavasti kirjoitettuja. Erityisesti tämä koulutusta käsittelevän osan otsikko antoi harhaanjohtavan käsityksen Hämeenlinnassa annettavan perusopintokokonaisuuden kulusta ja vaikutuksesta. Kyseiset opinnot ovat sujuneet meidän näkökulmastamme katsottuna hyvin. Järjestelyt ja kurssilaisten ote asiaan ovat olleet moitteettomia.

Se, mitä pohdin haastattelutilanteessa, koski kuvataiteen aineopintojen (entinen cum laude) tarjoamisesta avoimen yliopiston kautta irrallaan tiedekunnan muista opinnoista. Sitä on jonkin verran kokeiltu muualla kuin Hämeenlinnassa ja näin hankittu kokemusta, jonka pohjalta jatkoa on syytä pohtia. Tämä ei käynyt selkeästi ilmi lehtijutusta vaikka se sieltä ehkä oli jotenkin luettavissa.

Pohdintani ei siis koskenut Vanajaveden opiston aikaisempia ja parhaillaan menossa olevia kuvataiteen perusopintoja eikä niissä mukana olleita opiskelijoita vaan mahdollisia jatkohaasteita.

Juhani Tuominen

kuvataiteen professori

Lapin yliopisto

Päivän lehti

29.1.2020