fbpx
Uutiset

Taidetoimikunta: musiikkiteatterilinja säilytettävä

Hämeen taidetoimikunta ei hyväksy opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmaa taidealan ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähentämisestä.

Taidetoimikunnan mielestä Lahden ammattikorkeakoulun (Lamk:in) kuvataiteen koulutuslinja sekä musiikki- ja draamainstituutti olisi säilytettävä.

Lausunnossaan taidetoimikunta toteaa, että jos Lamk:in varhaisiän musiikinopettajan koulutus lopetettaisiin, alan koulutus ja työllistyminen vinoutuisivat valtakunnallisesti. Musiikkileikkikoulun opettajia koulutettaisiin enää Helsingissä. Lamk:ista valmistuneet ovat työllistyneet kattavasti eri puolille Suomea.

Musiikkiteatterilinja on ainutlaatuinen koko maassa. Kuvataiteen koulutusohjelman taas katsotaan tukevan Lahden muotoiluinstituutin toimintaa.

Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) muotoilun koulutusohjelman ja Lahden muotoiluinstituutin toiminnan Hämeen taidetoimikunta näkee “valtakunnallisesti merkittävänä muotoiluosaamisen keskittymänä”, jonka yhteistä kehittämistä pitäisi jatkaa. (HäSa)

Menot