Uutiset

Taidetta kierrätysmateriaalista Kaurialan lukiossa

Koska tapahtuma oli ja missä? 12. toukokuuta Kaurialan lukiossa.

Mitä juhlitte? Ympäristömyötäiseen tuotesuunnittelu-projektiin liittyvä toiminnallinen pajapäivä: taidetta kierrätysmateriaalista.

Mitä oli ohjelmassa? Ranskalaisen Lycée Maurice Genevoix-koulun 28 opiskelijaa ja Lukioliikelaitos Tavastian 25 opiskelijaa loivat yhdessä uutta kierrätysmateriaalista. Kaurialan lukion kuvataidelehtori Piritta Malinen johdatteli ensin päivän aiheeseen, ja ohjasi sitten iloisen ja eloisan opiskelijaryhmän työskentelyä.

Oliko huvia vai hyötyä ja miksi? Pajoissa ranskalaiset ja suomalaiset opiskeljat työskentelivät ryhmissä suunnitellen ja keskustellen yhdessä englanniksi toteutettavasta projektityöstä. Projektityö toteutettiin kierrätysmateriaalista, ja työskentelyn yhteydessä voitiin konkreettisesti havaita, että toisen jäte on toisen raaka-aine. Lahden Isku Centeriin tehdyn tutustumiskäynnin yhteydessä kuultiin myös, miten jo tuotteen suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Kuka lähetti jutun ja kuka otti kuvan? Jutun lähetti lehtori Paula Perkkalainen Kaurialan lukiosta ja kuvan otti lehtori Piritta Malinen Kaurialan lukiosta.

Keitä on kuvassa? Kuvassa on ranskalaisen Lycée Maurice Genevoix-koulun ja Lukioliikelaitos Tavastian opiskelijoiden suunnittelema kierrätysmateriaalista toteutettu taideteos: suomalais-ranskalainen Eiffel-torni. Huomaa, että kuvassa on myös neljän tuulen lakki.

Asiasanat

Päivän lehti

9.8.2020