Uutiset

Taistelu OKL:n puolesta jatkuu

Hämeen liitto jatkaa taistelua Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen puolesta. Maakuntahallitus on luovuttanut Tampereen yliopiston hallitukselle kannanottonsa, jossa se tarjoaa uudenlaista oppilaitosrajat ylittävää opettajankoulutusmallia.

Maakuntahallituksen mukaan Hämeenlinnaan voisi muodostua maan vahvin, monipuolisin, nykyaikaisin ja arvostetuin opettajien perus- ja lisäkoulutuskeskus.

-Olisi Tampereen yliopistolle eduksi, jos he profiloituisivat hakemalla laajaa opettamisen ja oppimisen osaamista, jossa kehitettäisiin myös verkko-opetuksen malleja. Se avaisi Hämeenlinnalle todella hyvät mahdollisuudet toimia valtakunnallisena keskuksena kaikenlaisten opettajien osaamisen vahvistamisessa, uskoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.).

Hänen mukaansa Tampereen ylopiston oma selvitys Hämeenlinnan OKL:n siirron edellytyksistä oli laadittu kapean kampusajattelun periaatteelle.

-Sen lopputulema oli, että siirtäminen on mahdollista. Meidän selvityksemme keskeinen viesti on, että se ei ole järkevää, Koskinen sanoo.

Autonomiahypetys on mennyt liiallisuuksiin

Liiton esityksessä yhteistyötä tiivistetään jatkossa erityisesti ammatillisen opettajankoulutuksen ja luokanopettajakoulutuksen, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen ja Hämeen kesäyliopiston välillä. Koskisen mukaan idea sopii hyvin valtakunnallisiin koulutuspoliittisiin tavoitteisiin.

-Siellä on patisteltu, että yhteyttä ammattikorkeakouluihin on vahvistettava. Tässä toteutuisi sen lisäksi myös yliopiston aluevastuu. Tampereen yliopiston ei pidä keskittyä pelkästään Pirkanmaahan, vaan hakea yhteyksiä niin Pohjanmaan suuntaan kuin eteläiseen Hämeeseenkin, Koskinen muistuttaa.

Hänen mukaansa valtakunnalliset koulutuksen aluekehittämisen tavoitteet tukevat nykylaitosten kehittämistä, ei yliopistojen keskittämistä.

-Ainoa, mikä vie kehitystä toiseen suuntaan, on tämä yliopistojen ylikorostettu autonomiahypetus. Kyllä siihenkin täytyy vastapaino olla – erityisesti alalla, jossa on kysymys koko koulutuksen sisällöstä. Valtakunnallisten tavoitteiden täytyy mennä yksittäisten yliopistojen intressien ohi, Koskinen sanoo.

Asia esillä myös hallitusneuvotteluissa

Tampereen yliopiston hallitus on kertonut ratkaisevansa kesäkuussa, siirtääkö se opettajankoulutuslaitoksen ja Normaalikoulun Hämeenlinnasta Tampereelle. Maakuntajohtaja Juhani Honka uskoo, ettei siirtoa ole vielä kiveen hakattu.

-Uskon ja toivon Tampereen yliopiston hallitukselta viisautta, että he oikeasti punnitsevat nämä vaihtoehdot. Tämä on maakunnan kannalta tavattoman tärkeä asia ja kyllä meidän täytyy tämä loppuun asti katsoa, Honka sanoo.

Hän kertoo olevansa vakuuttunut siitä, että asia nousee esille myös käynnistyneissä hallitusneuvotteluissa.

-Sen verran meille on tullut yhteydenottoja ja on pyydetty evästä hallitusneuvotteluihin. Nyt on poliitikkojen aika toimia, Honka sanoo.

Koskinen on samoilla linjoilla.

-Mehän teimme alkukeväästä yhteisen kannanoton Rauman ja Savonlinnan kaupunkien ja maakuntaliittojen kanssa. Sitä on nyt syytä viedä voimakkaasti eri poliittisten puolueiden kautta hallitusneuvotteluihin ja miksei suoraan myös ministeriötasolle, Koskinen sanoo. (HäSa)