fbpx
Uutiset

Taistelu varuskunnista alkaa

Mikäli puolustusvoimat aikoo hankkia todellisia ja pysyviä säästöjä, ainoa vaihtoehto on lakkauttaa muutamia varuskuntia. Puolusministeriön asettaman selvitysmiehen, prikaatikenraali Arto Rädyn selvitys on karua tekstiä niin armeijan johdolle, lakkautusuhan alla olevien varuskuntien henkilöstölle, niiden lähialueiden päättäjille ja erityisesti puolustusministeri Seppo Kääriäiselle (kesk.)

Prikaatikenraali Räty nimeää lakkautettavien listalle yhdeksän varuskuntaa, joista hän esittää valittavaksi joko yhdessä tai kahdessa vaiheessa neljä suljettavaa. Hän jäsentää ja perustelee tarkasti punnitsemansa vaihtoehdot, mutta jättää lopullisen päätöksenteon poliitikoille. Kenraali aukoo toimeksiantonsa mukaisesti polkujen päät, mutta ei vie esitystään aivan loppuun asti.

On selvää, että nyt alkaa ennenäkemätön lobbaus ja maakuntien lähetystöjen marssi puolustusministerin pakeille. Yksikään varuskuntapaikkakunta ei taistelutta luovuta, sillä kyse on sadoista pysyvistä työpaikoista, joiden korvaaminen on ylivoimaisen vaikeata. Armeijan työpaikat ovat olleet suojassa suhdanteilta ja niillä on huomattava aluetaloudellinen merkitys.

Vielä muutama viikko sitten varuskuntien harventamista perusteltiin varusmiesikäluokkien pienentymisellä ja armeijan sodanaikaisen kokoonpanon pienentämistä 350 000 sotilaaseen. Selvityksessään Räty painottaa kuitenkin yksiselitteisesti säästöjä.

Neljän joukko-osaston alasajo toisi 20 miljoonan euron säästöt, mutta tavoite on paljon tätä korkeampi. Vuodesta 2008 alkaen puolustusvoimien pitää vuosittain selvitä 58 miljoonaa euroa pienemmin määrärahoin.

Jos säästötavoite toteutetaan, armeija joutuu etsimään vielä 38 miljoonan euron säästökohteet. Keinoiksi on mainittu muun muassa useiden varikkojen yhdistämiset, esikuntaorganisaatioiden keventämiset, tukitoimintojen ulkoistaminen ja kumppanuussopimukset siviiliyritysten kanssa.

Puolustusvoimien ei pidä!missään oloissa säästää itseään toimintakyvyttömäksi eikä riskeerata olemassaolonsa perustaa. Avaintehtävinä ovat vastakin asevelvollisuusarmeijan koulutus ja reservin kenttäkelpoisuuden ylläpito sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen kaikissa oloissa.

Kanta-Hämeen varuskunnat Parolannummella ja Riihimäellä eivät kuulu “Rädyn listalle”. On ilmeistä, että puolustusvoimien toiminta vahvistuu maakunnassa, sillä muun muassa eräiden lakkautettavien joukko-osastojen toimintoja siirrettäneen Parolannummelle. Esitykset varikkojen toiminnan tehostamisesta suosivat niin ikään Hämeenlinnan seutua.

Puolustusministeri Kääriäinen sanoi tiistaina esittelevänsä päätökset puolustusvoimien ytimiin menevistä uudistuksista maaliskuussa. Lähiviikot maassa käydään kiivasta puolustus- ja aluepoliittista keskustelua, joka ei varmasti ole mieluista kuultavaa maakuntien elinvoimaa korostavalle ministerille.

Menot