fbpx
Uutiset

Taksiliitto: Taksien saatavuus syrjäalueilla on yhteiskunnan käsissä – "Kunnat voisivat ostaa päivystyksen koulukyytien kilpailutuksen yhteydessä"

Kuntaliiton mielestä valtio romutti toimivan taksijärjestelmän, jonka korjaaminen on sen vastuulla. Kunnilla ei ole varaa enää uusiin tehtäviin, eikä valtionapuun luoteta. Pienillä paikkakunnilla taksiasiakkailta vaaditaan ennakointia. Taksiuudistuksen lisäksi taksien saatavuutta ovat huonontaneet päivystysvuorojen jakamisen epäselvät pelisäännöt.
Taksiuudistuksen jälkeen isompiin kaupunkeihin on tullut runsaasti uusia taksiyrittäjiä. Traficomin mukaan vuoden 2019 alussa taksiliikenteessä käytettyjen ajoneuvojen lukumäärä oli kasvanut kaikissa maakunnissa, eniten Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa. Kuva: Timo Marttila / Arkisto
Taksiuudistuksen jälkeen isompiin kaupunkeihin on tullut runsaasti uusia taksiyrittäjiä. Traficomin mukaan vuoden 2019 alussa taksiliikenteessä käytettyjen ajoneuvojen lukumäärä oli kasvanut kaikissa maakunnissa, eniten Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa. Kuva: Timo Marttila / Arkisto

Liikennepalvelulain uudistus poisti takseilta päivystyspakon, mikä on heikentänyt taksien saatavuutta pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla erityisesti iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Taksien saatavuus on yksi kysymys, johon liikenne- ja viestintäministeriön taksisääntelyn “korjaussarja” pureutuu. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) käynnisti tammikuun lopussa säädöshankkeen taksilainsäädännön korjaamiseksi, ja lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan jo ensi vuoden alussa.

Yhteiskunnan pitäisi miettiä päivystyksen ostamista haja-asutusalueille ja pienille paikkakunnille, sanoo Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

– Kunnat ja yhteiskunta ostavat jo hyvin paljon linja-autoliikennettä ja jossain määrin junaliikennettä. Taksipäivystyksen ostamista olisi myös hyvä miettiä ainakin joillain alueilla, jos kunnassa halutaan, että taksi on saatavissa.

Ministeriön muistiossa myönnetään puute

Myös liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiossa todetaan, että lakisääteisten palvelujen lisäksi kunnat voisivat periaatteessa hankkia myös muita taksipalveluja, kuten päivystystä hiljaisina vuorokaudenaikoina.

Muistion mukaan pienemmillä paikkakunnilla taksipalvelujen tarjontaa syntyy vähemmän ja etenkin haja-asutusalueilla voi olla viikonpäiviä ja kellonaikoja, jolloin taksipalveluja saa vain sopimuksesta tai pitkän odottelun jälkeen. Joissain tilanteissa taksia ei saa lainkaan.

Koskisen mielestä päivystyksen ostamisen voisi hoitaa kunnissa esimerkiksi muun kuljetuksen kilpailuttamisen yhteydessä.

– Kun esimerkiksi koulukuljetusten kilpailutuksen yhteyteen lisättäisiin jonkinlaista päivystysvelvoitetta, ei tarvitsisi ostaa pelkkää päivystystä. Se voisi olla kunnille henkisesti helpompi ajatus kuin pelkän päivystävän taksin ostaminen, Koskinen sanoo.

– Ilmaista päivystystä ei enää oikeastaan kukaan halua tehdä. Taksitoimintakin on liiketoimintaa. Yrittäjä tai palkattu kuljettaja ei voi olla kovin pitkiä aikoja ilman korvausta töissä.

Kuntaliitto: Kunnat eivät halua enää yhtään uutta tehtävää

Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mielestä on epärealistista olettaa, että kunnat lähtisivät laajasti hankkimaan yöpäivystystä. Kyse on rahasta.

– Kunnat eivät halua yhtään uutta tehtävää itselleen, kun ei selvitä nykyisistäkään tehtävistä. Emme hirveästi luota myöskään siihen, että valtio kompensoisi kustannuksia valtionavuista. Siitä on vähän huonot kokemukset, että kattaako se todella kustannukset ja miten kompensaatio määritellään, koska vaihtelu voi olla suurta, Karhunen sanoo.

– Jos halutaan, että taksipalveluiden saatavuus oikeasti paranee, pitäisi käyttöön ottaa parempia ja laajemmin vaikuttavia konsteja.

Kuntaliittoon on tullut pienemmistä kunnista viestejä siitä, että taksien saatavuus on huonontunut taksiuudistuksen jälkeen.

– Meillä ei ihan hirveästi riitä ymmärrystä uudistukselle. Mielestämme toimiva järjestelmä romutettiin, mistä valtion pitää kantaa vastuu. Heidän pitää miettiä, miten tilanne voidaan palauttaa esimerkiksi lainsäädännön korjauksilla. Tämä koskee kaikenlaisia kyytejä koulukyydeistä Kela-kyyteihin. Niiden järjestämiseen on tullut vain uusia ongelmia, Karhunen kertoo.

Taksit eivät uskalla jakaa päivystysvuoroja sanktioiden pelossa

Osaltaan taksien huonompaan saatavuuteen on vaikuttanut Timo Koskisen mukaan se, että päivystysvuorojen jakaminen taksien kesken ei onnistu entiseen tapaan.

– Nyt yrittäjät ovat keskenään kilpailevia yrityksiä. Kilpailuviranomainen on hyvin tarkka tässä kohtaa, että ei syyllistytä kilpailuoikeudellisesti markkinoiden jakamiseen. Nyt yrittäjät eivät oikein uskalla sopia päivystyksestä, koska se arvioidaan jälkikäteen, Koskinen sanoo.

– Sinänsä nykylainsäädäntö mahdollistaa päivystysvuorojen jakamisen, jos sopimus johtaa kuluttajan kannalta parempaan lopputulokseen. Jos se ei olekaan kilpailuviranomaisten mielestä sopivaa, tulee sanktioita. Yrittäjille helpompi ratkaisu on se, ettei päivystetä.

Myös Kuntaliiton Minna Karhusen mielestä päivystyssääntelyyn tarvittaisiin selkeämmät pelisäännöt. Kilpailu- ja kuluttajavirasto linjasi viime keväänä, että taksit voivat sopia keskenään päivystysvuoroista, jos voidaan osoittaa, että taksipalvelua ei muuten paikkakunnalle tai alueelle synny.

– Toimijat eivät voi tietää, missä sallitun ja kielletyn raja ilman tarkempaa ohjeistusta. Asiaan tulee hakea ratkaisuja, Karhunen toteaa.

Taksiliikenne kannattaa haja-asutusseuduilla vain arkipäivisin

Taksiliiton Koskisen mukaan taksiliikenne on kannattavaa maaseudulla ja pienissä kaupungeissa käytännössä ainoastaan arkipäivisin kello 7–17 välillä.

– Silloin liikkuvat esimerkiksi koululaiset, vanhukset ja liikematkalaiset. Illat, yöt ja viikonloput ovat olleet aikaisemminkin hyvin heikosti kannattavia. Kun pakkoa ei enää ole, yrittäjä menee työpäivän jälkeen kotiin.

Koskisen mielestä nyt pitää löytää ratkaisu, jolla taksipalvelut olisivat saatavissa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä koko maassa tavalla tai toisella.

– Taksiliitto on miettinyt mallia monesta eri näkökulmasta, jotta asiassa päästäisiin eteenpäin. Emme varmasti pääse tai halua enää takaisin vanhaan maailmaan, jossa takseilla oli asemapaikat ja ajo- ja päivystysvelvoitteet. Ennen taksilain uudistusta päivystys oli ikään kuin vaihtokauppaa. Lupia ei annettu kaikille, mutta vastineeksi alueen päivystyksestä piti huolehtia.

Koskisen mielestä myös kuluttajan on nyt hyvä miettiä omaa taksintarvettaan ennakolta.

– Aikaisemmin ainakin teoriassa taksin sai heti. Nyt kuluttajan kannattaa varmistaa kyyti hyvissä ajoin, jos pitää päästä esimerkiksi aamuyöllä lentokentälle, Koskinen toteaa.

– Kuluttajakäyttäytymisen täytyy muuttua. Kyllä taksin Suomessa saa ihan varmasti joka paikkaan myös jatkossa, jos se on sovittu ajoissa.

Taksilaki taas uusiksi

Erityisesti taksiliikenteen sääntely keveni, kun liikennepalvelulaki tuli voimaan vaiheittain vuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana.

Laki antoi taksiyrityksille muun muassa mahdollisuuden päättää itse toimintansa laajuudesta, toiminta-alueesta ja -ajoista sekä hinnoista.

Liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistettiin kesällä 2019 silloisen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) toimesta taksisääntelyn toimivuuden arviointityö yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Työn pohjalta on laadittu arviomuistio, jonka tarkoituksena on muodostaa käsitys taksimarkkinoiden nykytilasta ja liikennepalvelulain vaikutuksista taksimarkkinoiden toimivuuteen.

Muistion mukaan sääntelyn vapauttaminen lisäsi uudenlaisten palvelujen tarjontaa, mutta samalla myös epävarmuus lisääntyi.

Hallitusohjelman mukaisesti säädöshankkeessa pureudutaan taksipalvelujen turvallisuutta, laatua, saatavuutta ja hinnoittelua sekä välityskeskusten roolia koskeviin kysymyksiin. Lisäksi keskitytään harmaan talouden torjuntaan taksialalla.

Arviomuistion 21.2. päättyvän lausuntokierroksen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu lainsäädöshankkeessa. Tavoite on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2021 alussa.

Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriö, Taksisääntelyn toimivuus -arviomuistio

Menot