Uutiset

Talous tavallista paremmassa kunnossa

Suomen kansantaloudessa menee juuri nyt hyvin, jopa poikkeuksellisen hyvin. Torstaina julkistetut kaksi ennustetta tukevat toistensa sisältöä ja johtopäätöksiä.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometri peilaa talouselämää puolen vuoden päähän. Sen mukaan vienti vetää, työllisyys kohenee ja rakentaminen käy kiivaana.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD arvioi puolestaan Suomea käsittelevässä maakatsauksessaan kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvun 3,4 prosentiksi, kun se viime vuonna oli 2,2 prosenttia.

Vahvistuneeseen suhdannevaiheeseen on vaikuttanut monta eri tekijää. Korot ovat jo pitkään olleet alhaisella tasolla, mikä on rohkaissut kansalaisia investoimaan muun muassa asuntoihin. Tämä on suoraan näkynyt myönteisenä työllisyyskehityksenä ja lisääntyneenä kotimarkkinakysyntänä.

Matala inflaatio on luonut talouteen lisää ennustettavuutta, mikä on siivittänyt rakentamisen ohella muun muassa kone- ja laiteinvestointeja.

Viimeaikaiset tuloratkaisut ovat olleet realististia ja maltillisia. Ne ovat raivanneet tietä uusien työpaikkojen syntymiselle.

Nykyisen ja edellisen hallituksen linjaukset palkkaverotuksen keventämisestä ovat vahvistaneet kansalaisten ostovoimaa, mikä on ainakin toistaiseksi kanavoitunut pääosin kotimarkkinoille tuotteiden ja erityisesti palveluiden kysyntään.

Talven irtisanomisuutisista on helposti saanut kuvan, että Suomessa on menossa työpaikkojen kato. Näin ei kuitenkaan ole käynyt.

Vaikka Nokian alihankkijat ja metsäjätti UPM Kymmene ovat ajamassa alas kokonaisia tuotantolinjoja ja tehtaita sekä lopettamassa tuhansia työpaikkoja, uusia syntyy tilalle. OECD pitää mahdollisena, että hallitus on lunastamassa lupauksensa, että vaalikauden aikana maahan syntyy satatuhatta uutta työpaikkaa.

Ongelma on siinä, kuinka taantuvilta aloilta työttömäksi jäävät voidaan nopeasti ja joustavasti ohjata ja kouluttaa aloille, joilla on pula työvoimasta. Työttömyysturvaa pitää kehittää niin, että se aktivioi mahdollisimman nopeaan työllistymiseen tai kouluttautumiseen uuteen ammattiin.

Vahva talous ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, suhdanteilla on taipumus taittua. Tällä hetkellä näköpiirissä olevista talouskasvua kaventavista tekijöistä osa on kotoisia, osa liittyy maailmanlaajuiseen kehitykseen.

OECD:n mukaan kansalaisten ikääntyminen jarruttaa kasvua jo lähivuosina. Ongelma on tuttu niin meillä kuin muuallakin Euroopassa.

Huippuhintoihin kohonnut energia, ennen muuta öljy, heikentää talouskasvua kautta maailman. Helpotusta ei ole edes näköpiirissä, maailman on ilmeisesti sopeuduttava pysyvästi kalliiseen energiaan.

Suomessa pidetään vajaan vuoden kuluttua eduskuntavaalit. Puolueiden on vaalilupauksia antaessaan syytä pitää kieli keskellä suuta.

Pitkäjänteinen talouspolitiikka on osoittanut paremmuutensa pikavoittoihin verrattuna.

Mainos