Uutiset

Talvivaaran jätevesien puhdistuskokeet käynnistyneet

Kaikki kahdeksan hanketta, joilla etsitään ratkaisuja kaivosyhtiö Terrafamen jätevesien puhdistamiseksi Talvivaarassa, ovat käynnistyneet.

Tarkoitus on vähentää jätevesistä sulfaattia. Ympäristöluvan ehdot sulfaatin osalta kiristyvät vuonna 2018.

Terrafame Group Oy sai varteenotettavia ehdotuksia yli sata. Valittujen ratkaisujen on muun muassa oltava toteutettavissa teollisessa mittakaavassa kolmen vuoden sisällä. Ne eivät saa lisätä merkittävästi kaivoksen toimintakustannuksia.

Mukaan valittiin Aquaminerals Finland Oy, Oulu Water Alliance Oy:n ja Adven Oy:n hanke, Sulfator Oy, Outotec Oyj:n ja EFC Separations BV:n hanke, Skyscape Oy, Suomen Tarkkuusvalimo Oy sekä Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy. Valinta perustui vesialan asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän arvioihin.

Hankkeissa ratkaisuja etsitään muun muassa suodatukseen, jäädytykseen, haihdutukseen, biologiseen sulfaatinpoistoon ja kemialliseen saostukseen perustuvista menetelmistä.

Sulfaatinpoiston lisäksi osa hankkeista keskittyy sulfaatin muodostumisen hallintaan ja puhdistukseen liittyviin osaprosesseihin.

Kahden miljoonan euron hanke käynnistyi syksyllä. Valittujen yritysten on osoitettava tuloksia kokeistaan viimeistään kesällä. Tulokset ratkaisevat jatkon.