fbpx
Uutiset

Talvivaaran jätevesistä bisnestä?

Talvivaaran kaivoksen vesienhallinnasta on mahdollista saada jopa tuottava bisnes, jos Terrafame Groupin torstaina Helsingissä esittelemät suunnitelmat toteutuvat.

Matkassa on vielä monta jos-sanaa, mutta siitä huolimatta Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen luonnehti lehdistötilaisuutta yhtiöiden tähän mennessä tärkeimmäksi.

Terrafame Group käynnisti viime syksynä vesienhallinnan kehityshankkeen, jossa on etsitty ratkaisua yhteen Talvivaaran kaivoksen keskeisistä ongelmista eli puhdistetun jäteveden korkeaan sulfaattipitoisuuteen.

Valtio osoitti Arieliksi nimettyyn hankkeeseen kaksi miljoonaa euroa, ja se esiteltiin Slush-tapahtumassa viime marraskuussa.

Torstaina esiteltiin malli, jonka lopputuloksena prosessissa syntyvien jätevesien sulfaattipitoisuus laskisi murto-osaan nykyisestä. Sivutuotteena syntyisi joko kaliumsulfaattia tai vielä rikastetumpaa kaliumkarbonaattia, joita molempia käytetään lannoitteena. Niitä voitaisiin joko jatkojalostaa kaivosalueella tai myydä jalostettavaksi.

– Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että kalium vähintään maksaisi itsensä takaisin, sanoo vesienhallinnan kehityshankkeen projektijohtaja Jani Kiuru.

– Prosessin keskeinen muutos olisi se, että nykyisin neutralointiaineena käytettävä lipeä eli natriumhydroksidi korvattaisiin kaliumhydroksidilla. Kalium on kuitenkin kallis raaka-aine, ja siksi tässä on haluttu selvittää, miten se saadaan talteen ja hyödyksi.

Kaliumhydroksidin käyttöönotto vaatisi muutoksia sekä jätevesien käsittelyyn että muuhun prosessiin. Terrafame Group on keskiviikkona patentoinut konseptin ja siihen liittyviä yksittäisiä keksintöjä.

Missään muualla ei ole käytössä vastaavaa puhdistusprosessia kokonaisuutena, vaikka osa teknologiasta on hyvinkin tuttua jo nyt.

Jani Kiuru korostaa kuitenkin sitä, että kehitystyö on alkuvaiheessa. Teknologiaa on tutkittu vasta laboratoriomittakaavassa, eikä esimerkiksi teknistaloudellista tarkastelua ole vielä tehty. Seuraavaksi tarkoitus onkin tutkia teknologiaa suuremmassa mittakaavassa.

Jatkohankkeelle haetaan muun muassa EU:lta rahoitusta. Tilaisuudessa kerrottiin, että elokuussa käynnissä on yli kymmenen vesienhallintaan liittyvää alihankintaprojektia, joiden arvo on yli miljoona euroa.

Tavoitteena on, että ratkaisut saadaan käyttöön vuoteen 2018 mennessä, jolloin kaivoksen ympäristöluvan ehdot tiukkenevat.

Uusi teknologia koskee kaivoksen tuotannossa syntyviä uusia jätevesiä. Kaivosalueen altaissa on tällä hetkellä 7,7 miljoonaa kuutiota vettä, josta eroon pääseminen on edelleen ongelma.

– Altaista on pystytty vähentämään vettä, viime elokuussa sitä oli vielä lähes 10 miljoonaa kuutiota, huomauttaa kaivosyhtiö Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Hän arvioi, että vesien juoksutus kestää kymmenen vuotta eli paljon pitempään kuin aluehallintovirasto on edellyttänyt.

Menot