Uutiset

Tammelan kirkon muutoksista ei vielä valmiita päätöksiä

Hämeen Sanomat keskiviikkona, että Tammelan kirkon penkkejä järjestellään uudelleen. Uutisesta saattoi saada sen käsityksen, että asia on jo päätetty.

Museovirasto on antanut kirkkoneuvoston pyynnöstä lausunnon muutostyöstä, jossa alttaria lähimpänä olevat kaksi vastakkaista penkkikorttelia poistettaisiin ja keskikäytävää levennettäisiin. Alttaria lähimpänä olevien penkkien poisto antaisi tilaa kuorolle ja konserteille.

Kirkkosalin etuosan penkit voitaisiin korvata irtotuoleilla, mikä voisi olla kirkollisia toimituksia varten nykyistä toimivampi ratkaisu. Lausunnossaan museovirasto puoltaa etummaisten penkkien poistamista, mutta suhtautuu kriittisesti keskikäytävän leventämiseen. Museoviraston kanta on hyvin perusteltu.

Tammelan seurakunnan kirkkoneuvosto on edennyt luottamushenkilöiden piiristä lähteneen aloitteen kanssa rauhassa ja ymmärtäen keskiaikaisen harmaakivikirkon kulttuurihistoriallisen arvon ja merkityksen tammelalaisille.

Keskustelu asian tiimoilta jatkuu, mutta päätösten aika on vasta huolellisen valmistelun ja myös seurakuntalaisten kuulemisen jälkeen.

Teijo Peltola

kirkkoherra

Päivän lehti

4.6.2020