Uutiset

Tapani niitti Hämeessä lähes miljoona kuutiota

Tapanin ja Hannun päivien puhurien kokonaistuhot alkavat hahmottua.

Yksi koko maan pahimpia tuhoalueita ovat Lounais-Hämeen metsät Tammelan, Forssan ja Ypäjän ympäristössä, missä tuuli niitti nurin kokonaisia metsiköitä. Noin puolet Häme-Uudenmaan metsäkeskuksen alueen vahingoista kohdistuvat Lounais-Hämeeseen.

Pahoja tuhoja on myös Lopen ja Rengon mailla. Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistys arvioi, että sen alueella puita kaatui 100 000 kuutiota.

Uudenmaan tuhot keskittyvät läntiselle Uudellemaalle. Päijät-Häme pääsi puhurista vähemmällä, tuhot ovat pääosin puuryhmäkohtaisia ja aukkojen reuna-alueelle keskittyviä pienimuotoisia tuhoja, joita on vaikeampi korjata.

Myrsky kaatoi Häme-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella yhteensä lähes miljoona kuutiometriä puita. Luku perustuu maanomistajien ja metsänhoitoyhdistysten arvioihin.

Metsänhoitaja Seppo Leinonen Häme-Uudenmaan metsäkeskuksesta uskoo arvioiden olevan alakanttiin.

-Arviot tarkentuvat selkeästi ylöspäin, noin puolitoistakertaisiksi. Edellisissä Asta- ja Sylvi-myrskyissä luvut myöhemmin melkein kaksinkertaistuivat.

Puita kaatui eniten aukeiden alueiden reunoilla, järvien rannoilla, sekä tuoreilla harvennushakkuualoilla.

Kymmenien miljoonien menetykset

Alkuviikon myrskyissä eri puolilla Suomea vaurioitui ja kaatui puustoa yhteensä lähes 3,5 miljoonaa kuutiometriä.

Tuhojen arvoksi lasketaan noin 120 miljoonaa euroa. Myrskyistä on seurannut maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan 25-30 miljoonan euron myyntitulojen menetykset metsänomistajille. Myrskyssä kaatuneen ja vahingoittuneen puuston myyntiarvo on pienempi kuin normaalisti pystyyn myytävän puuston arvo.

Arvon aleneminen johtuu kohonneista korjuukustannuksista, tuhoutuneista metsään jäävistä puista ja puun osista sekä puutavaran laadun heikkenemisestä. (HäSa)