Uutiset

Tarkastuslautakunta tutkii, kuinka Innoparkissa tehtiin päätöksiä

Innoparkin talouteen liittyvistä toimista syntyi ehkä hieman yllättäen laiha sopu kaupunginvaltuustossa. Reilun tunnin kiivaan, mutta asiallisen keskustelun jälkeen ei edes äänestetty.

Sopu edellytti päätösesitysten lievää viilausta. Käytännössä tarkastuslautakunta saa piakkoin töitä, kun sen pitää tehdä arvio kaupungin päätöksentekoprosessista ja omistajaohjauksen toteutumisesta Innoparkia koskevissa asioissa vuosina 2006-2011.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi edellä olevan ponnen lisäksi toisenkin ponnen, jossa konsernijohdon ja Innoparkin edellytetään seuraavan johdannaissopimusten arvon ja kassavirran kehitystä kolmannesvuosittain. Niiltä myös edellytetään toimia, jos tilannearvio on huolestuttava.

Kaupunginhallituksen esityksestä poiketen korkojohdannaiset eivät myöskään ainakaan toistaiseksi siirry kaupunginvastuulle. Innoparkin on kuitenkin rahastoitava niistä kertyvät tuotot.

Muutokset kaupunginhallituksen esityksiin teki sen puheenjohtaja Tapio Vekka (kok.) ja ne saivat kannatusta ympäri puoluekentän. Ryhmät olivat sopineet niistä etukäteen.

Kontrolleri konsernille äkkiä
Kaupunginvaltuustolla oli ylimääräinen suljettu infotilaisuus ennen varsinaista kokousta. Siellä OP-Pohjolan asiantuntija väänsi rautalangasta, mistä johdannaisissa ja korkosuojauksessa on kysymys.

Innopark on hankkinut johdannaiset OP-Pohjolasta. Sen vuoksi valtuutetut saivat lukeakseen myös ulkopuolisen asiantuntijan, käytännössä toisen pankin, lausunnon samasta aiheesta.

Tarkastuslautakunta siis vielä arvioi kuka päätti ja mitä ja millaisin tiedoin Innoparkissa vuodesta 2006 eteenpäin.

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Pekka Kääriäinen (kok.) ilmoitti lautakunnan ottavan tehtävän vastaan mielihyvin. Hän muistutti, ettei varsinaisia laittomuuksia ole tullut ilmi.

-Huomiota kuitenkin kiinnittää esimerkiksi se, ettei johdannaissopimusta kilpailutettu. Se otettiin pankista, jonka edustaja istui hallituksessa, vaikkakin sanoo jäävänneensä itsensä.

Kääriäinen toivoi, että kaupungin budjettiin saadaan mahdollisimman nopeasti rahat konserniyhtiöitä valvovan kontrollerin palkkaamiseen.

Konsernit generaattoriin
Sosialidemokraattien ryhmyri Johannes Koskinen esitti, että koko konsernirakenne pitäisi nyt työntää jonkinlaisen selkiyttämisgeneraattorin läpi ja karsia rönsyt.

-Pitää myös selkiyttää vastuita ja nopeuttaa raportointia.

Vihreiden ryhmyri Päivi Sieppi muisteli, kuinka vaikeaa Innoparkista on ollut saada tietoa kautta vuosien.

-Se on omiaan herättämään epäluottamusta.

Sieppi painotti, ettei pääasia ole, miten johdannaiset on tilinpäätökseen kirjattu, vaan se, että valtuustolla olisi pitänyt olla niistä tieto päättäessään Innoparkin tukitoimista.

Tuunattu Lada vaikea myydä
Muutamat valtuutetut kuten vasemmistoliiton ryhmyri Ritva Oinonen ja keskustan Hannu Kärpänen vaativat vastuullisia tilille. Vähintäänkin Innoparkin hallituksessa vuosien varrella olleiden pitäisi Kärpäsen mielestä erota.

Kylli Kylliäisen (kd.) mielestä johdannaisista pitäisi äkkiä hankkiutua eroon. Tosin Johannes Koskinen arvioi, että se voi olla vaikeaa ja kallista.

-Ne ovat vähän niin Lada, joka on tuunattu jonkun yksilöllisiin tarpeisiin.

Perussuomalaisten Antero Niemelä arvioi johdannaisten olevan yksi instrumentti muiden joukossa ja ehkä tulevan pitkän päälle halvemmiksi kuin esimerkiksi se, että lainat olisi sidottu viiden prosentin kiinteään korkoon.

Loppujen lopuksi valtuusto päätti yksimielisesti kuitata Innoparkin lainoja ja luottoja nyt 1,77 miljoonalla. Korkojohdannaiset jäävät toistaiseksi yhtiöön, mutta joutuvat erityistarkkailuun. (HäSa)